Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко О.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2009
752.
Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
753.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
754.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
755.
Рид П.П. Тамплиеры [Книга] / Пирс Пол Рид. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 410с. – ISBN 978-5-17-031949-7
756.
Нахлік Є.К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв"язках і типологічних збіжностях) [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
757.
Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839-1861) [Книга] : бібліографія : матеріали : навчальний посібник / упоряд. Валентина Іскорко-Гнатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 324 с. – ISBN 978-966-439-181-5
758.
Тарасенкова Ніна Анатоліївна [Брошура] : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ укладачі: Л.Г. Голиш, О.П. Воловик ]. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2009. – 36с. – Шифр. дубл. 012(Тарасенкова) Тара. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 13)
759.
Лизанчук В.В. Творімо разом Україну! [Книга] : монографія / Василь Лизанчук. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с. – ISBN 978-966-1585-27-9
760.
Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи [Книга] / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
761.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Черемних І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
762.
Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
763.
Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
764.
Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
765.
Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні [Книга] : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
766.
Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної англійської мови [Книга] : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання (англійською та українською мовами) / Харитонов І.К. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-382-171-9
767.
Теорія держави і права для підготовки до іспиту [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Самофалов Л.П. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.С. Шилінгова. – Київ : КНТ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-373-430-9
768.
Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. ; МОН України ; Нац. банк України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; Львівський банк. ін-т. – Київ : Професіонал, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-370-025-0
769.
Різун В.В. Теорія масової комунікації [Книга] : підручник для студ. галузі 0303 "журналістика та інформація"" / В.В. Різун. – Київ : Просвіта, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2133-41-7
770.
Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки [Книга] : підручник / В.А. Ліпкан ; МОН України. – Київ : КНТ, 2009. – 631 с. – ISBN 978-966-373-444-6
771.
Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Голосніченко Д.І. ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009
772.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2183-54-2
773.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
774.
Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки [Книга] : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
775.
Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР [Книга]. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,