Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи [Книга] / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
752.
Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Черемних І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
753.
Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
754.
Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
755.
Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
756.
Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні [Книга] : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
757.
Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної англійської мови [Книга] : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання (англійською та українською мовами) / Харитонов І.К. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-382-171-9
758.
Теорія держави і права для підготовки до іспиту [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Самофалов Л.П. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.С. Шилінгова. – Київ : КНТ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-373-430-9
759.
Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Бобик, Г.І. Берегова, Б.І. Копитко ; М-во освіти і науки України ; Нац. банк України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; Львівський банк. ін-т. – Київ : Професіонал, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-370-025-0
760.
Різун В.В. Теорія масової комунікації [Книга] : підручник для студ. галузі 0303 "журналістика та інформація"" / В.В. Різун. – Київ : Просвіта, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2133-41-7
761.
Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки [Книга] : підручник / В.А. Ліпкан ; МОН України. – Київ : КНТ, 2009. – 631 с. – ISBN 978-966-373-444-6
762.
Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Голосніченко Д.І. ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009
763.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2183-54-2
764.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
765.
Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки [Книга] : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
766.
Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР [Книга]. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
767.
Тканко Олександр Васильович [Брошура] : бібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – 40 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.7)
768.
Тлумачний словник української мови [Книга] : 14 000. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с. – ISBN 966-7070-24-8
769.
Попов А.А. Торговое право [Книга] : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
770.
Сибирякова А. Траектория События [Книга] / А. Сибирякова. – Киев : Оранта, 2006. – 160 с. – ISBN 966-8754-20-4
771.
Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України [Книга] / Н.Г. Ничкало ; АПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-644-098-6
772.
Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
773.
Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу [Книга] : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
774.
Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [Книга] / керівник авт. кол., наук. ред. Кудряченко А.І. ; НАНУ; Ін-т європейських досліджень. – Київ : Фенікс, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-651-774-9
775.
Петасюк О.І. Україна за доби незалежності [Книга] : матеріали й методичні рекомендації до вивчення змістового модуля "Україна за доби незалежності" з навч. дисцип. "Новітня історія України" / О.І. Петасюк, А.М. Пижик, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра н6овітньої історії. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 148 с. – ISBN 978-617-571-006-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex