Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Тканко Олександр Васильович [Брошура] : бібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – 40 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.7)
777.
Тлумачний словник української мови [Книга] : 14 000. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с. – ISBN 966-7070-24-8
778.
Попов А.А. Торговое право [Книга] : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
779.
Сибирякова А. Траектория События [Книга] / А. Сибирякова. – Киев : Оранта, 2006. – 160 с. – ISBN 966-8754-20-4
780.
Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України [Книга] / Н.Г. Ничкало ; АПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-644-098-6
781.
Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
782.
Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу [Книга] : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
783.
Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [Книга] / керівник авт. кол., наук. ред. Кудряченко А.І. ; НАНУ; Ін-т європейських досліджень. – Київ : Фенікс, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-651-774-9
784.
Петасюк О.І. Україна за доби незалежності [Книга] : матеріали й методичні рекомендації до вивчення змістового модуля "Україна за доби незалежності" з навч. дисцип. "Новітня історія України" / О.І. Петасюк, А.М. Пижик, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра н6овітньої історії. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 148 с. – ISBN 978-617-571-006-7
785.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
786.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
787.
Українська література [Книга] : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
788.
Тимошик М.С. Українська молодіжна преса [Книга] : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
789.
Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
790.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
791.
Бойко Н. Українсько-давньогрецько-латинський словник [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-439-291-1
792.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
793.
Приймак В.М. Управління проектами [Книга] : практикум : навчальний посібник / Приймак В.М. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 292 с.
794.
Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві [Книга] : монографія / Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-676-312-2
795.
Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
796.
Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР ( 1945-1970 роки ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
797.
Недопитанський М.І. Уроки з журналістської практики [Книга] : практичний посібник / М.І. Недопитанський, М.А. Карась, В.І. Ільченко. – Київ : Україна молода, 2010. – 152 с. – ISBN 966-594-763-X
798.
Виниченко П.В. Условия образования суперкрупных месторожденй стратегического минерального сырья [Книга] / П.В. Виниченко. – Иркутск : Сосновгеология, 2009. – 242с.
799.
Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
800.
Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,