Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
777.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
778.
Українська література [Книга] : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
779.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
780.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
781.
Тимошик М.С. Українська молодіжна преса [Книга] : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
782.
Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
783.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
784.
Бойко Н. Українсько-давньогрецько-латинський словник [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-439-291-1
785.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
786.
Приймак В.М. Управління проектами [Книга] : практикум : навчальний посібник / Приймак В.М. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 292 с.
787.
Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві [Книга] : монографія / Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-676-312-2
788.
Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
789.
Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР ( 1945-1970 роки ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
790.
Недопитанський М.І. Уроки з журналістської практики [Книга] : практичний посібник / М.І. Недопитанський, М.А. Карась, В.І. Ільченко. – Київ : Україна молода, 2010. – 152 с. – ISBN 966-594-763-X
791.
Виниченко П.В. Условия образования суперкрупных месторожденй стратегического минерального сырья [Книга] / П.В. Виниченко. – Иркутск : Сосновгеология, 2009. – 242с.
792.
Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
793.
Гонта Н.А. Фенол - індуковані міцелярні фази неіонної ПАР Triton X-100 для аналітичного концентрування ряду серцево-судинних лікарських речовин [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Гонта Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
794.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
795.
Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009
796.
Лондар С.Л. Фінанси [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.Л. Лондар, О.В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с. – ISBN 5-7763-1304-X
797.
Опарін В.М. Фінанси [Книга] : загальна теорія : навчальний посібник / В.М. Опарін ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац.екон. ун-т" ім. В. Гетьмана. – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
798.
Зінченко В.О. Фінанси [Книга] : навчальний посібник у схемах і таблицях для студ. економ. спеціальностей / В.О. Зінченко, Н.А. Телічко ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 385 с. – ISBN 978-966-617-217-7

799.
Фінанси підприємств [Книга] : підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. ; МОН України ; Держ вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 7-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 552 с. – ISBN 966-574-895-5
800.
Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій [Книга] : навчальний посібник / О.О. Гаманкова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т" ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-483-012-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex