Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Голосніченко Д.І. Теорія повноважень, їх регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Голосніченко Д.І. ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009
777.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник / О.Ф. Скакун ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2183-54-2
778.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
779.
Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки [Книга] : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
780.
Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР [Книга]. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
781.
Тканко Олександр Васильович [Брошура] : бібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2007. – 40 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.7)
782.
Тлумачний словник української мови [Книга] : 14 000. – Харків : Синтекс, 2002. – 672 с. – ISBN 966-7070-24-8
783.
Попов А.А. Торговое право [Книга] : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
784.
Сибирякова А. Траектория События [Книга] / А. Сибирякова. – Киев : Оранта, 2006. – 160 с. – ISBN 966-8754-20-4
785.
Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України [Книга] / Н.Г. Ничкало ; АПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-644-098-6
786.
Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
787.
Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу [Книга] : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
788.
Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [Книга] / керівник авт. кол., наук. ред. Кудряченко А.І. ; НАНУ; Ін-т європейських досліджень. – Київ : Фенікс, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-651-774-9
789.
Петасюк О.І. Україна за доби незалежності [Книга] : матеріали й методичні рекомендації до вивчення змістового модуля "Україна за доби незалежності" з навч. дисцип. "Новітня історія України" / О.І. Петасюк, А.М. Пижик, Г.С. Черевичний ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра н6овітньої історії. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 148 с. – ISBN 978-617-571-006-7
790.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
791.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
792.
Українська література [Книга] : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
793.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
794.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
795.
Тимошик М.С. Українська молодіжна преса [Книга] : в останній період існування СРСР (1986-1991) / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7821-49-4
796.
Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 - першої половини 17 ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
797.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
798.
Бойко Н. Українсько-давньогрецько-латинський словник [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-439-291-1
799.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
800.
Приймак В.М. Управління проектами [Книга] : практикум : навчальний посібник / Приймак В.М. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 292 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,