Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Данілов О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: [Книга] = . : навчальний посібник / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський ; МОН України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – 2-ге вид., перероб., та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-373-424-8
802.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
803.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
804.
Фінансове право України [Книга] : навч. посібник : за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Воронова Л.К. [ та ін.] ; за заг. ред. Л.К. Воронової ; МОН України ; Науково-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ : Правова єдність, 2009. – 395с. – ISBN 978-966-2183-11-5
805.
Рубан О.І. Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Рубан О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
806.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
807.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
808.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
809.
Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів [Дисертація] : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009
810.
Формування мінеральних вод України [Книга] : монографія / Шестопалов В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Шестопалова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка НАН України, 2009. – 320 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0902-Х
811.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
812.
Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
813.
Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
814.
Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом [Брошура] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. Громадська ініціатива " Європа без бар"єрів" ; авт.-конс. О. Сушко ; О. Врадій, І. Сушко. – Київ, 2009. – 44с. – ISBN 978-966-8875-50-2
815.
Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями [Автореферат] : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009
816.
Бабський А.М. Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу [Автореферат] : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Бабський А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
817.
Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Вірко Ю.В. ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2009
818.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
819.
Нечуй-Левицький Хмари [Книга] : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
820.
Хрестоматия по истории мировой культуры [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / отв. ред. А.В. Мисюн ; МОН Украины ; Одесский нац. политехн. ун-т, Гуманитар. фак-т, Кафф-ра культуролог. и искусствовед. – Харьков : Бурун Книга, 2009. – 656 с. – ISBN 978-966-8942-37-2
821.
Хрестоматія китайської літератури (3-6 ст.) [Книга] : навчальний посібик для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; [ упоряд. Я.В. Шекера ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 194 с. – Шифр. дубл. 8сх(082) Хрес. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-276-8
822.
Централизация и децентрализация правового регулирования [Книга] : материалы конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых : (Москва, 19 мая 2008 г.) / Ин-т законодательства и сравнит. правовед. при Правительстве Рос. Фед. ; [ редкол.: Ю.А. Тихомиров (отв. ред.), Булошников М.Я. и др.]. – Москва : Юриспруденция, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-9516-0428-6
823.
Центральний банк та грошово-кредитна політика [Книга] : підручник / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблик; Мороз А.М. [ та ін. ] ; МОН Укрнаїни ; Київ нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 556 с. – ISBN 966-574-725-8
824.
Кравченко І.О. Церква у суспільно-політичному житті Ісландії 10 - початку 13 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
825.
Цивільне право. Практикум [Книга] : практикум : навч. посібник / [Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач та ін.] ; за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex