Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
652.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
653.
Алексакіс В. [Раніше [Книга] : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
654.
Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
655.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9
Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльна ознака книги - оригінальність пропонованих тем. Він є логічним продовженням серіалу книг у сфері зовнішньоекономічної діяльності за редакцією І.Дахна, які опубліковані видавництвом «Центр учбової літератури». Посібник можна використовувати у процесі викладання і вивчення таких дисциплін як «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності» тощо. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться зовнішньоекономічною діяльністю України та міжнародним бізнесом
656.
Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище [Книга] / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
657.
Владимирська Г.О. Реклама [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с. – ISBN 966-351-086-2
Книга розрахована на широке коло читачів
658.
Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України [Книга] : навчальний посібник / О.О. Бейдик. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 400 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-414-7
659.
Черній А.М. Релігієзнавство [Книга] : підручник / А.М. Черній. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2008. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-64-9
660.
Баханов А.К. Релігійно-філосовські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
661.
Кисловская Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов [Книга] : практическое пособие / Г.А. Кисловская. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 109)
662.
Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
663.
Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегіії, майбутнє [Книга] / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; [ ред. кол.: Приходько В.П., Грицяк І.А. (відп. ред.) та ін. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-2141-33-7
664.
Корнєва Н.А. Рецензія в сучасному науковому дискурсі : семантико-композиційний та комунікативно-прагматичний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Корнєва Н.А. ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009
665.
Ризики економічної депресії та потенціал післякризового відновлення економіки України [Книга] / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-554-099-1
666.
Мельник К.Ю. Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
667.
Огієнко І. Рідна мова [Книга] / Іван Огієнко ; упоряд., автор передмови і комент. Микола Тимошик ; Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 435 с. – (Бібліотечна серія Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Т. 8 ; Серія 2 "Зарубіжні першодруки"). – ISBN 978-966-7821-50-0
668.
Прімєрова О.К. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прімєрова О.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009
669.
Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
670.
Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
671.
Пендзикіс Н.-Г. [Роман пані Ерси [Книга] / Нікос- Гавриїл Пендзикіс. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1992. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-001-5
672.
Васьків М.С. Романні форми в українській експериментальній літературі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Васьків М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
673.
Шекспір В. Ромео i Джульєтта. Дванадцята ніч, або як собі хочете [Книга] / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 240с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-966-03-4696-3
674.
Пономарьов О.М. Російсько-румунські дипломатичні відносини 70-х рр. 19 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пономарьов О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
675.
Сенчило О.О. Рослинність заплави Дніпра в межах Лісостепу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Сенчило О.О. ; КНУТШ. – Київ
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,