Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Зима О.Г. Основи туризму [Книга] : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
552.
Зима О.Г. Основи туризму [Книга] : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
553.
Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук [Брошура] : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова ; КНУТШ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ, 2007. – 43с.
554.
Основні положення Болонського процесу [Брошура] : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
555.
Основные институты гражданского права зарубежных стран [Книга] / Залесский В.В. [ и др. ] ; отв. ред. В.В. Залесский ; Ин-т законодательства и сравнительного правовед. при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Норма, 2009. – 1184 с. – ISBN 978-5-468-00315-2
556.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
557.
Задоенко Т.П. Основы китайского языка [Книга] : вводный курс / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – 2-е изд., исправл. – Москва : Наука, 1993. – 271с. – ISBN 5-02-017314-2
558.
Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности [Книга] / Михайлов О.В. – Москва : Познавательная книга плюс, 1999. – 592с. – (Интеллектуальное богатство России). – ISBN 5-8321-0057-3
559.
Бондаренко А.Ф. Основы психологии [Книга] : учебник для студ. гуманитарных вузов / А.Ф. Бондаренко. – Киев : Освита Україны, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-188-031-2
560.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
561.
Наєнко М.К. Отець Антоній [Книга] : чорнобильська трагікомедія. "Фауст" : трагедія : / Михайло Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-580-325-6

562.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
563.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
564.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
565.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
566.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
567.
Охорона пам"яток історії і культури в Україні (1917-1919 рр) [Книга] : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України ; [авт.-упоряд.: О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, Г.Я. Рудий ; редкол.: В.О. Горбик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 319 с. – Текст укр., рос. - Покажч.: с. 258-307. – Бібліогр.: с. 308-319 і у прим.: с. 54-60. – ISBN 978-966-02-4785-7
568.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
569.
Охорона праці в галузі освіти [Книга] : навчальний посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с. – ISBN 978-966-680-397-2
570.
Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
571.
Василів-Базюк П"ять колосків [Книга] : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
572.
Казандзіс Т. [Парад. Повноліття [Книга] : оповідання / Толіс Казандзіс. – 3-є вид. – Афіни : Нефелі, 1995. – 227, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-232-8
573.
Парадигма [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4721-5
574.
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
575.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex