Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
602.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
603.
Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філософському дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
604.
Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике [Книга] : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
605.
Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
606.
Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія [Книга] : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
607.
Право соціального забезпечення в Україні [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
608.
Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС [Книга] : [ навчальний посібник ] / ; Левицький Олександр Олександрович ; УАН ; Івано-Франківський ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-1521-03-1
609.
Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2009
610.
Правове регулювання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2000-
611.
Щербак Н.М. Правові засади діяльності цензурних установ в Україні ( 19 - початок 20 ст. ) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Щербак Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
612.
Притика Д.М. Правові засади організації діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення [Книга] / Д.М. Притика. – Київ : Ін Юре, 2003. – 328 с. – ISBN 966-8088-40-9
613.
Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса [Книга] : монография / под ред. С.А. Боголюбова ; Ин-т законознавства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : НОРМА, 2009. – 496 с. – ISBN 978-5-468-00305-3
614.
Кичигин Н.В. Правовой механизм реализации Киотского протокола в России [Книга] : научно-практическое пособие / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Контракт, 2009. – 112 с. – ISBN 978-5-98209-059-1
615.
Правознавство [Книга] : словник термінів ; навчальний посібник / В.Г. Гончаренко, Л.М. Астрова, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, І.В. Булгакова; Гончаренко В.Г. [ та ін. ] ; за ред. В.Г. Гончаренка ; МОН України. – Київ : Юрисконсульт; КНТ, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-2968-06-4; 978-966-373-229-9
616.
Правознавство [Книга] : підручник [ для студентів вищих навчальних закладів ] / Берлач А.І. [ та ін. ]. – 2-е вид., доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 792с. – Пам"яті академіка Копєйчикова В.В., вчителя, колеги, Людини автори посвячують це видання. – ISBN 978-966-2183-17-7 Алерта), (978-966-373-492-7 (КНТ), 978-966-36
617.
Правознавство [Книга] : підручник / Балюк Г.І.[ та ін.] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп ; 1-е вид. за ред. В.В.Копєйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 848с. – ISBN 978-966-667-275-2
618.
Цуканова Г. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу [Книга] : практичний посібник / Ганна Цуканова ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Український ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси. – Київ : ЦВП, 2007. – 234 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-00-5
619.
Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання [Книга] : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
620.
Капелюшний А.О. Практичний посібник-довідник журналіста [Книга] : редагування в ЗМІ : аналіз і перевірка фактичного матеріалу / Капелюшний А.О. – Львів : ПАІС, 2004. – 576 с. – ISBN 966-7651-13-4
621.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
622.
Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика [Книга] / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
623.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
624.
Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста [Книга] : (на примере Великобритании) / М.И. Кривогуз ; РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2003. – 92 с. : табл., граф. – ISBN 5-88161-136-5
625.
Про результати аналізу використання коштів Державного бюджету України, виділених на державну підтримку АПК [Брошура] / [ Рахункова палата України ; відповід. за вип. Шульженко М.Я. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 30с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex