Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
602.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
603.
Політологія [Книга] : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
604.
Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
605.
Панайотопулос І.М. [Полонені [Книга] : історія миру, війни та рабства / І.М. Панайотопулос. – 3-є вид. – Афіни : Астир, 1981. – 325, [6] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
606.
Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010
607.
Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
608.
Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
609.
Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика [Книга] : монографія. – Київ : КНТ, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-373-414-9
610.
Посібник з лізингу [Книга] : навч. посібник / Богодухов Д.О. [ та ін. ] ; наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
611.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [Книга] / [ упоряд. П.С. Берзін ]. – Київ : Скіф, 2010. – 392 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-65-7
612.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
613.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
614.
Левчук-Хмара Право в сучасному етико-філософському дискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Левчук-Хмара М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
615.
Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике [Книга] : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
616.
Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
617.
Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія [Книга] : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
618.
Право соціального забезпечення в Україні [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
619.
Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС [Книга] : [ навчальний посібник ] / ; Левицький Олександр Олександрович ; УАН ; Івано-Франківський ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-1521-03-1
620.
Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2009
621.
Правове регулювання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2000-
622.
Щербак Н.М. Правові засади діяльності цензурних установ в Україні ( 19 - початок 20 ст. ) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Щербак Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
623.
Притика Д.М. Правові засади організації діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення [Книга] / Д.М. Притика. – Київ : Ін Юре, 2003. – 328 с. – ISBN 966-8088-40-9
624.
Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса [Книга] : монография / под ред. С.А. Боголюбова ; Ин-т законознавства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : НОРМА, 2009. – 496 с. – ISBN 978-5-468-00305-3
625.
Кичигин Н.В. Правовой механизм реализации Киотского протокола в России [Книга] : научно-практическое пособие / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Контракт, 2009. – 112 с. – ISBN 978-5-98209-059-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,