Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Мельник В.І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Мельник В.І. ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2010
552.
Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" [Книга] / [ Вінник О.М.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 311, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-378-0
553.
Дубовис Г.А. Нации без дураков [Книга] : история Украины и ее соседей / Г. Дубовис. – Харьков : Фолио, 2009. – 569, [4] с. : ил., портр., табл. – ISBN 978-966-03-4755-7
554.
Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні [Книга] / С.В. Науменкова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. : іл., табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 5/6 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-841-9
555.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
556.
Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010
557.
Шульга Н.Ф. Некоторые вопросы теории рассеяния быстрых частиц в веществе и во внешних полях [Книга] / Н.Ф. Шульга ; НАНУ, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т", Ин-т теорет. физики им. А.И. Ахиезера. – Киев : Наукова думка, 2010. – 198 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0859-7
558.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
559.
Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
560.
Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
561.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
562.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
563.
Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
564.
Новітні дослідження соколоподібних та сов [Книга] : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Хижі птахи України" , м. Кривий Ріг, 24-25 жовтня 2008 р. / Криворізьк. держ. пед. ун-т, Укр. центр дослідж. хижих птахів ; [відп. ред. : М.Н. Гаврилюк, Г.В. Фесенко]. – Кривий Ріг, 2008. – 412 с. – ISBN 978-966-7830-26-7
565.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
566.
Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
567.
Нотаріат в Україні [Книга] : законодавство, судова практика / М-во юстиції України ; за ред. Л.В. Єфіменка ; [уклад.: Л.В. Єфіменко, Н.В. Ященко, Т.І. Баранова]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 399, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-365-0
568.
Черногор Л.Ф. О нелинейности в природе и науке [Книга] / Л.Ф. Черногор ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-623-547-6
569.
Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
570.
Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні [Книга] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
571.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
572.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
573.
Макбейн Э. Обычная работа. Убить Седди [Книга] / Эд Макбейн. – Москва : Политекст ; Лада-Маком, 1992. – 320 с. – ISBN 5-7660-0036-7
574.
Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
575.
Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,