Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
552.
Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
553.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
554.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
555.
Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
556.
Новітні дослідження соколоподібних та сов [Книга] : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Хижі птахи України" , м. Кривий Ріг, 24-25 жовтня 2008 р. / Криворізьк. держ. пед. ун-т, Укр. центр дослідж. хижих птахів ; [відп. ред. : М.Н. Гаврилюк, Г.В. Фесенко]. – Кривий Ріг, 2008. – 412 с. – ISBN 978-966-7830-26-7
557.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
558.
Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
559.
Нотаріат в Україні [Книга] : законодавство, судова практика / М-во юстиції України ; за ред. Л.В. Єфіменка ; [уклад.: Л.В. Єфіменко, Н.В. Ященко, Т.І. Баранова]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 399, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-365-0
560.
Черногор Л.Ф. О нелинейности в природе и науке [Книга] / Л.Ф. Черногор ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-623-547-6
561.
Посунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. / Посунько Л.М. ; МОНУ ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
562.
Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні [Книга] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
563.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
564.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
565.
Макбейн Э. Обычная работа. Убить Седди [Книга] / Эд Макбейн. – Москва : Политекст ; Лада-Маком, 1992. – 320 с. – ISBN 5-7660-0036-7
566.
Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
567.
Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
568.
Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні [Книга] : монографія / С.І. Марченко. – Київ : Обрії, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2278-07-1
569.
Організація баз даних та знань [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. А.В. Неня]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
570.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей [Книга] : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
571.
Гупало О.П. Органічна хімія [Книга] : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5
для студентів нехімічних спеціальностей
572.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
573.
Гусев В.С. Освоение Internet [Книга] : краткое руководство / В.С. Гусев. – Москва ; С.-Пб. ; Киев : Диалектика, 2005. – 288 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0584-2
574.
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики [Книга] : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
575.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці [Книга] : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex