Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід [Книга] : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
602.
Хакимов Х.Х. Периодическая система и биологическая роль элементов [Книга] / Х.Х. Хакимов, А.З. Татарская. – Ташкент : Медицина, 1985. – 184, [4] с., [2] табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 182-185
603.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
604.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
605.
Гукин Д. ПК для "чайников" [Книга] = PCs for Dummies : краткий справочник / Д. Гукин, С.Х. Гукин; [пер. с англ. И.В. Василенко]. – 2-е изд. – Москва ; С.Пб. ; Киев : Диалектика, 2003. – 240 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0496-X
606.
Илиевски П.Х. Поjaва и развоj на писмото [Книга] = Origin and development of writing : со посебен осврт кон почетоците на словенската писменост / Петар Хр. Илиевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе, 2001. – 384, [1] c. : ил. – ISBN 9989-101-04-3
607.
Податковий менеджмент [Книга] : конспект лекцій : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Зайцев]. – Суми : Вид-во СумДУ
608.
Поети од Македониjа [Книга] = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
609.
Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
610.
Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
611.
Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996
612.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
613.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
614.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
615.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-
616.
Малковски Г. Политичките партии, организации и групи во Македониjа во Втората светска воjна [Книга] = Die politischen Parteien, Organisationen und Vereine in Makedonien in Dem zweiten Weltkrieg 1941-1944 Jahr : 1941-1944 година / Горги Малковски ; Ин-т за нац. историja. – Скопje : Ин-т за нац. ист., 2002. – 280, [5] c. – ISBN 9989-624-66-6
617.
Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві [Книга] : (інституціональний аспект) : монографія / Г.М. Малкіна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 326 с. – ISBN 978-966-439-304-8
618.
Бойко О.Д. Політичне маніпулювання [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.Д. Бойко. – Київ : Академвидав, 2010. – 431, [1] c. – Бібліогр.: с. 424-431. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-90-2;
619.
Політологія [Книга] : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
620.
Солецка К.М. Полски-македонски [Книга] : граматичка конфронтациjа / Казимjера Мариjа Солецка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-86-3
621.
Тополиньска З. Полски-македонски [Книга] : граматичка конфронтациjа / Зузана Тополиньска ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-95-2
622.
Польсько-український та українсько-польський словник [Книга] = Slownik polsko-ukrainski i ukrainsko-polski : близько 60 тисяч слів та словосполучень / [уклад. Д.В. Бачинський, А.В. Задніпряна, М.М. Хотинська]. – Вид. 4-те, випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2009. – 540 с. – ISBN 966-8272-16-1
623.
Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
624.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
625.
Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні [Книга] / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2010. – 107, [1] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; №2/3 - 2010 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-847-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,