Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии [Книга] : [учебное пособие] / Азаренков Н.А. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 209 с. – ISBN 978-966-623-592-6
527.
Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 рр.) [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X
Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
528.
Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури [Книга] : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3
Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
529.
Зайцев С.В. Наркомания [Книга] : нейропептид-морфиновые рецепторы / С.В. Зайцев, К.Н. Ярыгин, С.Д. Варфоломеев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-255. – ISBN 5-211-02349-8
530.
Радзієвський В.О. Народна фітокультура в ритуальності Київської Русі [Автореферат] : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Радзієвський В.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
531.
Народний художник України Наталя Вергун [Книга] : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
532.
Народонаселение [Журнал] = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
533.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
534.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
535.
Наука и техника [Журнал] : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
536.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
537.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
538.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
539.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
540.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
541.
Наука. Релігія. Суспільство [Журнал] / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2000-. – ISSN 1728-3671
542.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
543.
Мельник В.І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / Мельник В.І. ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2010
544.
Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" [Книга] / [ Вінник О.М.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 311, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-378-0
545.
Дубовис Г.А. Нации без дураков [Книга] : история Украины и ее соседей / Г. Дубовис. – Харьков : Фолио, 2009. – 569, [4] с. : ил., портр., табл. – ISBN 978-966-03-4755-7
546.
Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні [Книга] / С.В. Науменкова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. : іл., табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 5/6 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-841-9
547.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
548.
Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010
549.
Шульга Н.Ф. Некоторые вопросы теории рассеяния быстрых частиц в веществе и во внешних полях [Книга] / Н.Ф. Шульга ; НАНУ, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т", Ин-т теорет. физики им. А.И. Ахиезера. – Киев : Наукова думка, 2010. – 198 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0859-7
550.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex