Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
527.
Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія [Книга] : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-269 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7241-49-1
528.
Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
529.
Туренко О.С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвіди Середньовіччя [Книга] : монографія / Туренко О.С. – Маріуполь : Східний видавничий дім, 2015. – 426, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-255-2
530.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
531.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
532.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
533.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
534.
Права людини в Україні - 2013 [Книга] : доп. правозахис. організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; Харків. правозахис. група (ХПГ) ; упоряд.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 454, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-122-5
535.
Права людини в Україні - 2014 [Книга] : доп. правозахис. організацій / [Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; упоряд.: А.П. Бущенко, О.А. Мартиненко ; за ред. О.А. Мартиненка, Є.Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2015. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7266-28-9
536.
Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
537.
Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
538.
Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика [Книга] : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2015. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 978-966-438-853-2
У пр. № 1697745 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, Вчителю і Наставнику з глибокою повагою від автора. Підпис.
539.
Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Перощук Зорина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
540.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] / Наукове т-во ім. Шевченка у Львові ; Лікарська комісія ; Захід. наук центр НАН України і МОН України. – Львів. – ISSN 1563-3950
541.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки України. – Одеса : ТЕС, 1996-. – ISSN 2076-2429
542.
Преславний Коран [Книга] : пер. смислів укр. мовою : [коментарі 114 сур Корану] / [пер. з араб., передм. М. Якубович ; ред. Л. Таран]. – Київ : Основи, 2015. – 433 с. – Загол. суперобкл. : Коран українською. Переклад смислів. – ISBN 978-966-500-361-8
543.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
544.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
545.
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 [Книга] / УНІДРУА Міжнар. ін-т уніфікації приват. права ; [пер. з англ. О.С. Білоус]. – Київ : Юстініан, 2012. – 524, [2] с. – Заголовок корінця: Принципи УНІДРУА 2010. - На обкл. також. зазнач.: UNIDROIT. - Покажчик: с. 502-524. – ISBN 978-617-7039-01-2
У пр. №1698035 напис: З найкращими побажаннями студентам Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Успіхів у здобутті юридичної освіти. Оксана Білоус. 23.12.14 р. Підпис.
546.
Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона [Книга] : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 3-5 черв. 2015 р.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Північне Поділля", Ін-т екології Карпат НАН України [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 124, [4] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-397-218-3
547.
Агрікола Г. Про гірничу справу XII книг [Книга] = De re metallica libri XII : (кн. I-VI) / Георгій Агрікола ; [порівняльний пер., наук. ред. й комент. проф. Володимира Білецького та Геннадія Гайка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – 227, [1] с. : іл. – Тит. арк. укр., латин., текст укр. – ISBN 978-966-317-227-9
548.
Назимок М.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів [Книга] : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підгот. "Товарознавство і тогов. підприємництво" / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т ; Держ. пробірна служба М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-316. – (Серія "Товарознавство"). – ISBN 978-966-8569-52-4
549.
Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 199, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
550.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,