Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
502.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
503.
Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
504.
Найдорф М.И. Очерки современной массовой культуры [Книга] / Марк Найдорф. – Одесса : ВМВ, 2013. – 274, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-413-410-8
505.
П"яті "Ольжині читання" [Книга] : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
506.
Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
507.
Парадигматический анализ лексики поэтического произведения [Книга] : коллектив. монография / И.И. Степанченко [и др. ; науч. ред. И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 216, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: с. 210-215. – ISBN 966-95963-94
508.
Чобіт Д.В. Парламентська криза в Україні [Книга] : Причини. Перебіг. Наслідки : (січень-червень 2000 р.) / Дмитро Чобіт ; [ред.: О. Чечель]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 255, [1] с., [4] кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7544-04-4
У пр. №1697887 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
509.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
510.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
511.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
512.
Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
513.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-48435-773-6
514.
Датченко Ю. Писанки Катеринославщини [Книга] : посіб. з писанкарства / Юлія Датченко ; [фот.: О.Немкова]. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 47, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-8856-46-4
В пр. №1697868 напис: Библиотеке от издательства "Герда" 20.05.2015. Подпись М. Кислов
515.
Васильківський Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика [Книга] / Васильківський Д.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-211. – ISBN 978-966-330-
516.
Чобіт Д.В. Підгірці [Книга] : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – (Вид. 2-ге). – Броди : Просвіта, 2009. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 966-7544-00-1
517.
Чобіт Д.В. Підгірці [Книга] : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 1998. – 63, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 966-7544-00-1
518.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
519.
Сошка Н.В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сошка Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
520.
Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка [Книга] / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
521.
Морозовський Р. Поклик роду [Книга] / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
522.
Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату [Книга] / [В.Я. Шевчук, Н.Р. Малишева, Т.Т. Ковальчук та ін. ; Укр. т-во охорони природи та ін.]. – Київ : Компринт, 2014. – 218, [6] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Зворот тит. арк., вступ парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 212-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7202-18-8
523.
Чобіт Д.В. Політична макуха [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2009. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-46-1
Пр. №1697886 з поліграф. браком: на с. 26-27, 30-31, 66-67, 70-71 відсутній текст
524.
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві [Книга] : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
525.
Політологічні студії [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex