Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
627.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
628.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
629.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
630.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
631.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
632.
Казакевич Г.М. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції [Книга] / Геннадій Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 357, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 266-315 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-87-3
633.
Сходознавство [Журнал] / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
634.
Сходознавство [Журнал] / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
635.
Сходознавство [Журнал] / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
636.
Сходознавство [Журнал] / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
637.
Фризман Л.Г. Такая судьба [Книга] : еврейская тема в русской литературе / Леонид Фризман. – Харьков : Фолио, 2015. – 504, [5] с. – ISBN 978-966-03-7134-7
У прим. № 1698042 напис: Дорогой Людмиле Алексеевне Кудрявцевой с неизменными добрыми чувствами от автора. Ваш Л.Ф.
638.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
639.
Федосова М.О. Темні наративи українського постмодерну [Книга] : сучасна неоготична проза : монографія / Марія Федосова. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 153-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7146-66-6
У прим. № 1697994 напис: Моїм читачам з повагою. 24.05.2015. М. Федосова
640.
Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір [Книга] : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – 203, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-11-0
641.
Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи [Книга] : монографія / [В.Ф. Живодьор та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої, О.Г. Козлової ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-197-7
642.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
643.
Теорія літератури: концепції, інтерпретації [Книга] : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-890-5
644.
Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови [Книга] : монографія / Л.М. Томіленко ; [наук. ред. А.П. Загнітко] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 144-159. – ISBN 978-966-2988-74-1
645.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
646.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
647.
Павленко С. "Тиранське поводження росіян". Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. [Книга] / Сергій Павленко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Репресії та депортації" ; Геноцид українців). – ISBN 978-966-02-4548-8
Присячена найдраматичнішим і найзагадковішим постатям в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
648.
Стожук А.П. Тінь слова [Книга] : літ.-крит. статті, есеї / Анатолій Стожук ; [переднє сл. О. Ковалевський]. – Харків : Майдан, 2015. – 172, [4] с. – ISBN 978-966-372-593-2
649.
Богдан С. Той, Хто бачить мене [Книга] : [поезії] / Світлана Богдан ; [передм. Галини Ткачук]. – Київ : Електрокнига, 2015. – 71, [3] с. : іл. – Кн. описано за обкл. – ISBN 978-617-7026-25-8
650.
Тонкоплівкові магнітні наноструктури [Книга] : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спец. вищ. закл. освіти / І.В. Золотухін, Ю.Є. Калінін, А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик; Золотухін І.В. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – 70, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex