Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство [Книга] : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
377.
Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
378.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
379.
Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці [Книга] : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
380.
Плачинда С.П. Лебедія. (Як і коли виникла Україна) [Книга] : есе / Сергій Плачинда. – Вид. 3-тє. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 157, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – ISBN 966-8879-26-0
381.
Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите [Журнал]. – Скопje. – ISSN 0580-4981
382.
Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии [Книга] : [в 11 вып.] / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; відп. ред. В.В. Грибовський ; пер. з пол. Є.В. Бугайової]. – Репр. изд. 1904-1915. – Днепропетровск : Герда. – (EDITIO PRINCEPS). – ISBN 978-617-7097-00-5
У пр. №1697864 напис: В отдел комплектования библиотеки НУ им. Шевченка с благодарностью от издательства, 20.05.2015. Подпись

Репринтное издание Летописей Екатеринославской учёной архивной комиссии продолжает серию "EDITIO PRINCEPS", в которой воспроизводятся издания источников и материалов по истории и культуре Приднепровья, являющиеся исключительной библиографической редкостью.
Издание рассчитано на учёных, краеведов, преподавателей истории, всех, кто интересуется отечественной историей.
Бумага "РАМО" (под старину), вкленные иллюстрации (реконструкция портретов историков нач. XX века), увеличенный формат (160х240), мякгий переплёт.
383.
Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського [Книга] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
384.
Науменко Л.П. Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі [Книга] : монографія / Людмила Науменко ; [наук. ред. Т.Р. Кияк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2015. – 498, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431-485 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-926-1
385.
Лісівництво і агролісомеліорація [Журнал] = збірник наукових праць : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : УкрНДІЛГА, 1965-. – ISSN 0459-1216
386.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
387.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
388.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
389.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
390.
Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кириленко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
391.
Между сердцем и временем [Книга] : воспоминания об Александре Дейче / [составитель: Евгения Дейч]. – Киев : Феникс, 2009. – 342, [2] с., [16] л. фот. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-717-6
392.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
393.
Безус А.М. Менеджмент [Книга] : навч. посібник / А.М. Безус ; М-во освіти і науки України, Акад. муніципального упр. – Київ : АМУ, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266. – ISBN 978-966-2341-15-7
394.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
395.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
396.
Сергієнко М.П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сергієнко Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
397.
Влайков Г.Г. Методология познания [Книга] / Г.Г. Влайков, В.В. Трачевский ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр. – Киев : Технический центр, 2014. – 352, [1] с. : ил., табл. – Библигр.: с. 340-349. – ISBN 978-966-02-7315-3
У пр. № 1697987 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу на відзнаку 50-річчя плідного беззупинного підвищення іміджу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка до рівня Храму науки пізнання структури реальності, з чуттям єдиної родини.Підпис. 22.05.15 р.
398.
Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.09 / Шитіков Дмитро В"ячеславович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН". – Київ, 2015
399.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
400.
Миротворець [Журнал] : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,