Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
527.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
528.
Черних Д.С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств [Книга] : монографія / Д.С. Черних ; за наук. ред. Г.В. Россіхіної. – Київ : Антураж А, 2012. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 194-218 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8769-11-2
529.
Правовий вісник Української академії банківської справи [Журнал] : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
530.
Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
531.
Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
532.
Кононов В.В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кононов Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
533.
Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
534.
Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
535.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
536.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 1996-. – ISSN 2076-2429
537.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
538.
Голян Н.В. Предикатні моделі неявних зв"язків при процесному представленні знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Голян Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2013
539.
Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Руслан Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
540.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
541.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
542.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
543.
Проблеми екології та медицини [Журнал] : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
544.
Проблеми екології та медицини [Журнал] : науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 1997-. – ISSN 2073-4662
545.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
546.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
547.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
548.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2002-. – ISBN 978-966-644-248-5
549.
Чепенко Т.Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі штучних нейронних мереж з елементами часової затримки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
550.
Козьяков І.М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах [Книга] : навч. посібник / І.М. Козьяков, Н.В. Лісова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2010. – 145, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-145 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-966-2183-81-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,