Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
502.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
503.
Очерки истории Украины [Книга] / [Толочко П.П. и др.] ; под общ. ред. П.П. Толочко. – Киев : Киевская Русь, 2010. – 474, [3] с. : ил., карты. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На авантит. указ.: К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1636-05-6
504.
Глущенко В.А. Ощущение доброго ветра [Книга] : стихотворения / Владимир Глущенко ; [отв. ред. В.И. Теркулов]. – Славянск : [б. и.], 2012. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-1554-90-9
Библиотеке Киевского национального ун-та им. Т. Шевченко от автора.
Дата, подпись

В сборник вошли избр. стихотворения, написанные в 1969-2012 г. Большая часть текстов публикуется впервые
505.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
506.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
507.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
508.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
509.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
510.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
511.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
512.
Куліш А О. Первісне мистецтво України у загальносвітовому контексті (ідейно-світоглядний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Куліш Оксана Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013
513.
Періодичні видання Національної академії наук України [Журнал] = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-215-8
514.
Капля О.І. Підвищення безпеки життєдіяльності на радіаційно-забруднених територіях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Капля Олексій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013
515.
Грінченко В.С. Підвищення ефективності екранування магнітного поля трифазних струмопроводів незамкненими електромагнітними екранами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Грінченко Володимир Сергійович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013
516.
Приходько А.В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних п"єзоелектричних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Приходько Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
517.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
518.
Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2005 рік та завдання на 2006 рік [Брошура] : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 28 грудня 2005 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2005. – 63 с. – На правах рукопису
519.
Осень В. Плакучий Бук - 2. Встреча вторая [Книга] : поэтический цикл / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 156, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-344-0
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02. 2013 г.
Подпись, печать
520.
Осень В. Плакучий Бук - 3. Встречи третья, четвертая, пятая... [Книга] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 51, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-346-4
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02. 2013 г.
Подпись, печать
521.
Осень В. Плакучий Бук. Встреча первая [Книга] : сонеты / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2007. – 69, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-389-119-4
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Подпись, печать
522.
Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
523.
Висоцький В.В. Поеми. Лірика. Сатира [Книга] = Poematy. Liryka. Satyra / Володимир Висоцький ; [упорядкув., пер. та передм.: Р. Радишевський ; редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Міжнар. школа україністики НАН України, 2012. – 431, [1] с., [8] л. фотоіл. : портр. – Текст. парал. пол. та укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Бібліотека польскої літератури" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології [та ін.]). – ISBN 978-966-2462-91-3
Поміж відомих польських поетів, органічно та нерозривно пов"язаних з українською землею та її народом, чільне місце належить Володимиру Висоцькому - яскравому речнику українсько-польського єднання.

До першого в Україні двомовного видання творів останнього представника "української школи" XIX ст. київського поета і фотографа Володимира Висоцького ввійшли поеми "Ляшка", "Оксана", "Лелека", "Ліс", а також ліричні та сатиричні поезії.

Видання розраховано на всіх, хто цікавиться польською літературою.
524.
Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
525.
Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський [Книга] = Polscy romantycy "szkoly ukrainskiej" / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – 537, [1] с. – Текст парал. пол. та укр. - Зміст : Марія. Українська повість / А. Мальчевський. Канівський замок / С. Гощинський. Поезії / Ю.-Б. Залеський. – Бібліогр.: іл. – ISBN 966-8126-21-7
До книги увійшли поезії найвизначніших польських поетів-романтиків "української школи": Антонія Мальчевського (1793-1826), Северина Гощинського (1801-1876) та Юзефа-Богдана Залеського (1802-1886).
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex