Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
602.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
603.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
604.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
605.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
606.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
607.
Соціальна педагогіка [Книга] : навч. посібник / [Безпалько О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 309, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Сер. засн. в 1999 р. - Термінолог. слов.: с. 297-304. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1
608.
Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
609.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
610.
Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
611.
Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
612.
Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації [Книга] : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
613.
Соціологічні студії [Журнал] : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
614.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
615.
Чабанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність [Книга] : навч.-практ. посібник / Чабанюк О.М., Мединська Т.В. – Київ : Алерта, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-180-2
616.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
617.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
618.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
619.
Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
620.
Глазунова О.В. Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глазунова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
621.
Годинюк І.М. Структурно-схемотехнічне модифікування функціональних властивостей сенсорних пристроїв магнітного поля на інтегральних біполярних магнітотранзисторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Годинюк Іван Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
622.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
623.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
624.
Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013
625.
Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,