Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
602.
Осень В. Сонет и стихотворение в сонетной форме [Книга] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-966-389-353-2
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Печать, подпись
603.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
604.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
605.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
606.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
607.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
608.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
609.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
610.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
611.
Соціальна педагогіка [Книга] : навч. посібник / [Безпалько О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 309, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Сер. засн. в 1999 р. - Термінолог. слов.: с. 297-304. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1
612.
Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
613.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
614.
Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
615.
Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
616.
Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації [Книга] : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
617.
Соціологічні студії [Журнал] : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
618.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
619.
Чабанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність [Книга] : навч.-практ. посібник / Чабанюк О.М., Мединська Т.В. – Київ : Алерта, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 116-119. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-180-2
620.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
621.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
622.
Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
623.
Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
624.
Глазунова О.В. Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глазунова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
625.
Годинюк І.М. Структурно-схемотехнічне модифікування функціональних властивостей сенсорних пристроїв магнітного поля на інтегральних біполярних магнітотранзисторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Годинюк Іван Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex