Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-. – ISSN 2227-7056
627.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
628.
Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013
629.
Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
630.
Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
631.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
632.
Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова [Книга] : теорет. курс : [в 2 т.] / Т.К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-166-7
633.
Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова [Книга] : теорет. курс :[в 2 т.] / Т. К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-167-4
634.
Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів [Книга] : монографія / В.І. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2012. – 119, [1] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді. – Бібліогр.: 110-119. – ISBN 978-966-1541-42-8
635.
Сучасні проблеми маркетингу ринку праці [Книга] : матеріали наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовт., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 234, [1] с. : табл., іл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – ISBN 978-617-649-018-0
636.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
637.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
638.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
639.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
640.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
641.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
642.
Воробей О.С. Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першої половини XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Воробей Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
643.
Осень В. Театр Лузановки - 2 [Книга] : поэтический цикл / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 72 с. – ISBN 978-966-389-336-5
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Подпись, печать
644.
Осень В. Театр Лузановки [Книга] : поэтический цикл / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2008. – 279, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-189-7
НБ им. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Подпись, печать
645.
Ракитина А.Н. Театр теней [Книга] = Shadow theatre : поэзия / Алена Ракитина ; [гл. ред. А.М. Кобринский ; ред.: Д.Я. Лившиц и др.]. – Днепропетровск ; Иерусалим : Пороги, 2013. – 109, [3] с. : ил. – ISBN 978-617-518-236-9
646.
Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
647.
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград, 1999-. – ISBN 978-966-7406-72-1
648.
Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
649.
Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
650.
Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex