Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Овсієнко О.Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
652.
Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
653.
Бібік Т.В. Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бібік Тимофій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
654.
Бойко І.В. Теорія активної динамічної провідності багатошарових резонансно-тунельних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бойко Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
655.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
656.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: В.С. Королюк, Ю.В. Козаченко, Л.М. Сахно [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
657.
Глинська О.В. Територіальна громада як суб"єкт муніципально-господарських відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Глинська Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013
658.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
659.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
660.
Баркова О.В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
661.
Кличко С.М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Кличко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
662.
Торгівля і ринок України [Журнал] : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
663.
Дараганова Н.В. Трудові спори [Книга] : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
664.
Євдошенко Л.С. Удосконалення високовольтних іскрових розрядників зі змінною електричною міцністю для електротехнологічних установок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Євдошенко Леонід Свиридович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
665.
Пушкарьова І.Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологічного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими металами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2013
666.
Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
667.
Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941-1944 рр.) [Книга] : анотований покажчик / [авт.-упоряд.: Бутко С.В. та ін. ; редкол.: Солдатенко В.Ф. та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2012. – 358, [3] с. – Геогр. покажч.: с. 346-357. – Бібліогр.: с. 323-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-55-2
668.
Задорожна О.С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко-постмодерніста [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Задорожна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
669.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
670.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
671.
Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх [Книга] : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
672.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
673.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
674.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 305, [2] с. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
675.
Український ентомологічний журнал [Журнал] : науково - виробничий журнал / ГО Українське ентомологічне товариство; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex