Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
727.
Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
728.
Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
729.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
730.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
731.
Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
732.
Центри надання адміністративних послуг [Книга] : створення та організація діяльності : [практ. посібник] / [Бригілевич І.І. та ін. ; заг. ред. Тимощук В.П.] ; Центр політико-правових реформ [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і доопрац. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Помилкова паг.: с. 271-274 перест. місцями. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-03-2
733.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
734.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
735.
Назарько А.І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Назарько Анатолій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
736.
Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
737.
Пономаренко М.І. Шевченківські свята в школі [Книга] / Микола Пономаренко, Галина Шихова ; [ред. рада: Л. Шелестов та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126, [2] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-780-2
738.
Лихачева Э.А. Экологическая геоморфология [Книга] : словарь-справочник / Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев ; [редкол.: А.Н. Маккавеев (отв. ред.) и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т географии, Рос. фонд фундамент. исследований. – Москва : Медиа-Пресс, 2004. – 239, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 234-239 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-9010003-07-1
739.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Росс. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
740.
Карпович О.Г. Экономическая преступность в России [Книга] : теория и практика противодействия : монография : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право" / О.Г. Карпович. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2012. – 197, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-238-02269-7
741.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
742.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
743.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
744.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
745.
Юность [Журнал] : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
746.
Юридический вестник [Журнал] = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
747.
Середюк В.В. Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Середюк Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
748.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
749.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
750.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex