Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
727.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
728.
Назарько А.І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Назарько Анатолій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
729.
Кузнєцова А.С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
730.
Пономаренко М.І. Шевченківські свята в школі [Книга] / Микола Пономаренко, Галина Шихова ; [ред. рада: Л. Шелестов та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126, [2] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-780-2
731.
Лихачева Э.А. Экологическая геоморфология [Книга] : словарь-справочник / Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев ; [редкол.: А.Н. Маккавеев (отв. ред.) и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т географии, Рос. фонд фундамент. исследований. – Москва : Медиа-Пресс, 2004. – 239, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 234-239 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-9010003-07-1
732.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Росс. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
733.
Карпович О.Г. Экономическая преступность в России [Книга] : теория и практика противодействия : монография : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право" / О.Г. Карпович. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2012. – 197, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-238-02269-7
734.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
735.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
736.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
737.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
738.
Юность [Журнал] : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
739.
Юридический вестник [Журнал] = Юридичний вісник= Law herald / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
740.
Середюк В.В. Юридична відповідальність в правовій науці України та Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Середюк Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
741.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
742.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
743.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
744.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
745.
Юриспруденція: теорія і практика [Журнал] : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
746.
Юриспруденція: теорія і практика [Журнал] : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004-
747.
Тимошик М.С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання [Книга] : практ. посібник / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 383, [1] с. – Серія засн. в 2005 р. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 4). – ISBN 978-966-7821-55-5
Бібліотеці Шевченкового університету, в залах якої народжувалася і ось ця , 11-та моя Книга. З давнім пієтетом
Автор. Підпис. 18.01.2013
748.
Японська поетика [Книга] : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; [упоряд., авт. передм. та комент.: І.П. Бондаренко, Ю.В. Осадча]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-258. – ISBN 978-966-489-168-1
Хрестоматія містить переклади поетологічних праць відомих японськиї літературознавців, письменників та поетів IX-XX ст.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,