Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
702.
Вербицький Є.В. Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Вербицький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
703.
Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства: аспекти методології [Книга] : монографія / Єфремов О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-471. – ISBN 978-966-590-955-2
704.
Кучеренко Д.Г. Управління персоналом [Книга] : практикум / Д.Г. Кучеренко, Н.П. Шморгун ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 236, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-236. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 978-617-649-011-1
705.
Управління проблемними активами в банках [Книга] : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 370, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-153-2
706.
Єгорченкова Н.Ю. Управління ресурсами портфелів проектів на основі матричних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Єгорченкова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2013
707.
Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013
708.
Учебник санскритского языка: грамматика, хрестоматия, словарь [Книга] / сост. Ф.И. Кнауэр. – Репр. изд. – Москва : Старклайт, 2011. – 23, VIII, 342, [2] с. – Текст санскрит, рус. - Парал. тит. л. ориг. с вых. дан. ориг.: Лейпциг : Тип. В. Другулина, 1908. - Указ.: с. 287-296. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Bibliotheca Sanscritica"). – ISBN 978-5-9633-0057-2
Учебник Ф.И. Кнауэра был напечатан в начале прошлого столетия, но до сих пор остается лучшим пособием на русском языке по изучению санскрита. В нем весьма удачно (прагматично, экономно и при этом вполне научно) изложены нормы и особенности санскритской графики, фонетики, грамматики и словообразования.
Приложенные к учебнику упражнения и фрагменты оригинальных текстов от "Хитопадещи" до "Щакунталы" расположены в соответствии с принципом возрастающей трудности, обеспечивая последовательность обучения, иснабжены квалифицированно и полно составленным словарем


Главному библиографу Е.П. Орличенко в благодарность за любезное предоставлениеподписи Кнауэра
17.07.2011г. Подпись
Дарств. надпись на стр. 12
709.
Философия хозяйства [Журнал] : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
710.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
711.
Фізика живого [Журнал] = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
712.
Фізика живого [Журнал] = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
713.
Фізика живого [Журнал] = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
714.
Солнцев В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять селеніди перехідних металів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.06 / Солнцев Віктор Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013
715.
Бондаревич І.М. Філософія [Книга] : навч. посіб. / І.М. Бондаревич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 239, [1] с. – Предм. покажч.: с. 233-234. - Словник: с. 235-239. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-163-5
716.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
717.
Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини [Книга] : монографія / В.К. Грищук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. – 766, [1] с. – Бібліогр.: с. 707-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-79-4
718.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
719.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
720.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
721.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
722.
Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
723.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
724.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
725.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex