Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Пожидаєва І.В. Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української й французької мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пожидаєва Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
377.
Пожидаєва І.В. Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу блогосфери (на матеріалі англійської, російської, української й французької мов) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Пожидаєва Ірина Валентинівна ; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – Горлівка, 2013
378.
Берегова О.А. Лінгвостилістичні та комунікативно-функціональні характеристики іспанської народної загадки [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Берегова Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
379.
Берегова О.А. Лінгвостилістичні та комунікативно-функціональні характеристики іспанської народної загадки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Берегова Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
380.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
381.
Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти [Книга] : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
382.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
383.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
384.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
385.
Мурін М.М. Математична модель та оптимізаційні методи розв"язання задачі розміщення прямокутних геометричних об"єктів зі змінюваними метричними характеристиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мурін Михайло Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
386.
Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
387.
Дмитрук В.А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
388.
Пшеничний О.Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон"юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пшеничний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
389.
Математичні машини і системи [Журнал] = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
390.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
391.
Ничай І.В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ничай Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2013
392.
Рассоха А.А. Материя. Всеобщая окончательная физическая теория солитонной диффузии материи [Книга] / Рассоха Александр. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 430, [1] с. : ил. – Загл. обл.: Материя. – ISBN 978-617-648-135-5
393.
Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії" [Книга] / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2008. – 103 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
394.
Матеріали четвертої та п"ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії" [Книга] / М-во закордонних справ України, Посольство України в Болгарії, Т-во "Мати Україна", Українська недільна школа. – Софія : [б. в.], 2011. – 100 с. – На обкл.: Драгоманівські студії. Драгоманивски студии
395.
Медико-соціальні проблеми сім"ї [Журнал] = Медико-социальные проблемы семьи=Medical and social problems of family : спеціалізований науково-практичний журнал / Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 1996-. – ISSN 1608-876X
396.
Медицина в Україні, XVIII - перша половина XIX ст. [Книга] : біобібліогр. словник : додатк. випуск. – Київ : Телеоптик, 2002. – 135, [1] с. – Імен. покажч.: с. 118-123. – Бібліогр.: с. 126-132 та наприкінці ст. – (Медична біографістика). – ISBN 966-73-77-34-2
397.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
398.
Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку [Дисертація] : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
399.
Щербина Л.Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, механізми, технологія розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Щербина Людмила Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
400.
Метафізика Донецька [Книга] : філософські есе / [Білокобильський О.В. та ін.]. – Донецьк : Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Східний видавничий дім, 2012. – 198, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 195-198. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-157-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,