Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Барабан С.В. Метод і засіб вхідного контролю структурно-чутливих параметрів некристалічних напівпровідників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барабан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
402.
Мілявський Ю.Л. Методи адаптивного координуючого керування та прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Мілявський Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
403.
Тернов А.С. Методи та комп"ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тернов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
404.
Святкін Я.В. Методи та моделі побудови інтелектуальних адаптивних гіпермедіасистем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Святкін Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
405.
Чечельницький В.Я. Методологія підвищення ефективності телекомунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Чечельницький Віктор Якович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
406.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
407.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
408.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
409.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
410.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
411.
Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою [Книга] : монографія / Н.С. Гончарова. – Харків : ХІФТ, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 966-7713-04-0
Дорогому Олександрові Федоровичу з глибокою повагою й побажаннями успіхів, щастя, творчої насолоди.
13.11.06 р. Підпис, автор передмови
412.
Михайло Драгоманов у спогадах [Книга] / уклали : І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; [голов. ред. С.В. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : фотогр., карти. – Текст укр., рос. - В змісті авт. спогадів: О. Пчілка, В. Модестов, І. Антонович, Т. Михальчук, С. Ліндфос (Русова), Д. Овсянико-Куликовский, А. Баулер (Гольштейн), И. Гревс, М. Венюков, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Дебогорий-Мокриевич, С. Ерастов та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0629-6
413.
Михайло Драгоманов. Духовност и свобода [Книга] : избрани статии, дневник и писма на учения. – София : Полис, 2005. – 157, [2] с. : ил. – ISBN 954-796-014-8
414.
Міждисциплінарні дослідження складних систем [Журнал] = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / НПУ ім.М.П. Драгоманова. – Київ
415.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
416.
Денисова Д.О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Денисова Дар"яна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012
417.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
418.
Шірінян Л.В. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? [Книга] = Microinsurance in Ukraine: to be or not to be? / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. л. англ. - Предм. та імен. покажч.: с. 203-205. – Бібліогр.: с. 188-200. – ISBN 978-966-493-595-8
Дарунок бібліотеці від авторів
419.
Огієнко І.І. Містечко Брусилів та його околиці [Книга] / Іван Огієнко (митрополіт Іларіон) ; упоряд., авт. передмови і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 335, [1] с. : іл., фотогр. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 6 ; Серія 1 : Рукописна спадщина). – ISBN 978-966-7821-54-8
420.
Левітас С.Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левітас Світлана Феліксівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
421.
Мова. Суспільство. Журналістика [Книга] : зб. матеріалів XVIII міжнар. наук.-практ. конф. з пробл. функціонування і розвитку укр. мови "Мова. Суспільство. Журналістика" : (на пошану проф. А.І. Мамалиги та О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв), (Київ, 6 квіт. 2012) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [ред.-упоряд. Д. Данильчук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 278, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
422.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
423.
Новікова В.В. Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Новікова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
424.
Чернова М.Л. Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чернова Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2013
425.
Пустовойтов П.Є. Моделі і методи управління ресурсами вузлів телекомунікаційних мереж в умовах немарківського трафіку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пустовойтов Павло Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex