Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Селін В.О. Моделі та методи нелінійного оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Селін Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013
427.
Меленчук І.Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Меленчук Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
428.
Погребнюк І.М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребнюк Ірина Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2013
429.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
430.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
431.
Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) [Книга] = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
432.
Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
433.
Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
434.
Осень В. Наставления любящих [Книга] : [повесть в стихах ] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2009. – 125, [1] с. – ISBN 978-966-389-208-5
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Подпись, печать
435.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
436.
Наука и техника [Журнал] = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
437.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
438.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
439.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
440.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
441.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
442.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-360-210-3 (вип. 6) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
443.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Медицина. Фармація [Журнал] : збірник наукових праць. – Одеса : Фенікс
  Вип. 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовою
444.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Медицина. Фармація [Журнал] : збірник наукових праць. – Одеса : Фенікс
  Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
445.
Науковий вісник Ужгородського університету. Історія [Журнал]. – Ужгород : Говерла
  Вип. 29. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
446.
Науковий інструментарій українознавця [Книга] / [Токар Л.К. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – 376 с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. наприкінці ст.
Леоніду Губерському кавалеру ордена "Свободи" з найглибшою повагою
Підпис
447.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ
  Вип. 9. – 2012. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т
448.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Журнал] : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ
449.
Скорбун А.Д. Наукові основи підвищення достовірності комплексної оцінки радіоекологічної обстановки на радіоактивно забруднених територіях (на прикладі об"єкта "Укриття" ЧАЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Скорбун Анатолій Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем атом. електростанцій. – Чорнобиль, 2013
450.
Наукові розвідки з державного муніципального управління [Журнал] : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2011-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,