Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Піскунова О.В. Моделі прийняття рішень з проблем розвитку малого підприємництва [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Піскунова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013
427.
Селін В.О. Моделі та методи нелінійного оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Селін Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013
428.
Меленчук І.Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Меленчук Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
429.
Погребнюк І.М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з використанням мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребнюк Ірина Мирославівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2013
430.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
431.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
432.
Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) [Книга] = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
433.
Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
434.
Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
435.
Осень В. Наставления любящих [Книга] : [повесть в стихах ] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2009. – 125, [1] с. – ISBN 978-966-389-208-5
НБ им. М. Максимовича в дар от автора
27.02.2013 г.
Подпись, печать
436.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
437.
Наука и техника [Журнал] = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
438.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
439.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
440.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
441.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
442.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
443.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-360-210-3 (вип. 6) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
444.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Медицина. Фармація [Журнал] : збірник наукових праць. – Одеса : Фенікс
  Вип. 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовою
445.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Медицина. Фармація [Журнал] : збірник наукових праць. – Одеса : Фенікс
  Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
446.
Науковий вісник Ужгородського університету. Історія [Журнал]. – Ужгород : Говерла
  Вип. 29. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
447.
Науковий інструментарій українознавця [Книга] / [Токар Л.К. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – 376 с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. наприкінці ст.
Леоніду Губерському кавалеру ордена "Свободи" з найглибшою повагою
Підпис
448.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ
  Вип. 9. – 2012. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т
449.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Журнал] : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ
450.
Скорбун А.Д. Наукові основи підвищення достовірності комплексної оцінки радіоекологічної обстановки на радіоактивно забруднених територіях (на прикладі об"єкта "Укриття" ЧАЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Скорбун Анатолій Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем атом. електростанцій. – Чорнобиль, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex