Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2006 рік і завдання на 2007 рік [Брошура] : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 29 січня 2007 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2007. – 74 с. – На правах рукопису
452.
Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2008 рік і завдання на 2009 рік [Брошура] : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 19 січня 2009 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.І. Григорук]. – Київ : [б. в.], 2009. – 82 с. – На правах рукопису
453.
Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2009 рік і завдання на 2010 рік [Брошура] : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 15 лютого 2010 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.І. Григорук]. – Київ : [б. в.], 2010. – 106 с. – На правах рукопису
454.
Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік [Брошура] : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 24 лютого 2011 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.І. Григорук]. – Київ : [б. в.], 2011. – 120 с. – На правах рукопису
455.
Науково-дослідна робота Донецького юридичного інституту у 2012 році: події та творчі здобутки [Книга] : матеріали підсумк. наук. конф., 28 груд. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Від. організації наук. роботи ; [редкол.: Бесчастний В.М. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС, 2012. – 313, [1] с. : табл., іл.
456.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : наук.-інформ. видання. – Київ, 1994-
457.
Архипова Л.М. Науково-методологічні основи природно-техногенної безпеки поверхневих гідроекосистем Карпатського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Архипова Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
458.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю [Книга] : законодавство враховане станом на 1 січ. 2013 р. / В.Г. Ротань [та ін.]. – 15-те вид., допов. та переробл. – Київ : Правова єдність, 2013. – 684, [1] с. – Бібліогр.: с. 635-675. – ISBN 978-617-566-173-4
459.
Науково-технічна інформація. (НТІ) [Журнал] : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
460.
Научное обозрение [Журнал] = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
461.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
462.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
463.
Наша Берегиня [Журнал] : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
464.
Резинкін О.Л. Нелінійні електрофізичні процеси у твердих діелектриках під дією сильних електромагнітних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Резинкін Олег Лук"янович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
465.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
466.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
467.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
468.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
469.
Тищенко О.О. Новітні тенденції в літературі української діаспори повоєнних років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тищенко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013
470.
Нотаріат в Україні [Книга] : зб. законодав. актів / [упоряд. Роїна О.М.]. – [7-ме вид.]. – Київ : Правова єдність, 2012. – 553, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-132-1
471.
Будкова Л.Г. О времени и о себе [Книга] : (поэзии) / Лариса Будкова. – Киев : ХІК, 2012. – 140, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-1579-13-1
От автора с уважением. Подпись. Будкова Лариса Григорьевна
472.
Осень В. О поэтическом творчестве [Книга] : статьи, заметки, выступления, стихотворения / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 189, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-389-352-5
НБ им. М.Максимовича в дар от автора
27.02.2013
Підпис, печать
473.
Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
474.
Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
475.
Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,