Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013
477.
Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
478.
Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
479.
Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
480.
Окунь О.О. Обмеження екологічного впливу підстанцій високої напруги за рахунок зменшення рівнів електромагнітних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Окунь Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Харків, 2013
481.
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Троцан Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
482.
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Троцан Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
483.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
484.
Вертій Ж.С. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Ж.С.; Вергій Жанна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
485.
Максименко С.Д. Общая психология [Книга] : [учебник для студ. вузов III-IV уровней аккредитации] / С.Д. Максименко ; [авториз. пер. с укр., под общ. ред. С.Д. Максименко]. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 1999. – 523 с. : ил. – Библиогр. в конце разд. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7
Вельмишановному Олегу Васильовичу чистосердечно з приязню
Підпис.
8.02.2001 р.
486.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
487.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
488.
Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуллє Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
489.
Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві [Книга] : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
490.
Парахіна М.Б. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність [Книга] / М.Б. Парахіна ; [редкол.: Бушин М.І. та ін.] ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 118, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-623-008-3
491.
Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997-2010 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
492.
Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 - 2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
493.
Призіглей М.О. Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Призіглей Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
494.
Сухов П.П. Особливості фотометрії вибраних геостаціонарних супутників на малих фазових кутах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Сухов Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
495.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
496.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
497.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
498.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
499.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
500.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex