Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
502.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
503.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
504.
Международные документы по правам человека [Книга]. – Харьков : РИФ "АРСИС, ЛТД", 2000. – 287, [1] с. – В содерж.: Всеобщ. декларация прав человека ; Европ. конвенция по правам человека ; Междунар. пакт о гражд. и полит. правах и др. – ISBN 966-7299-33-3
505.
Задорожна Н.Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО) [Книга] : навчально-методичний посібник / Н.Т. Задорожна, К.М. Лавріщева ; Ін-т інформ. технологій і засобів навання АПН України ; Ін-т програм. систем НАН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-052-8
506.
Левченко Р.І. Метод автоматичного динамічного розпаралелювання обчислень для гетерогенних багатопроцесорних комп"ютерних систем зі слабким зв"язком [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Левченко Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
507.
Наріманова О.В. Метод перевірки цілісності цифрового сигналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Наріманова О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011
508.
Добродзій Т.В. Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Добродзій Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
509.
Файсал Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Файсал М.Е. Сардієх. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
510.
Яцишин В.В. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Яцишин В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
511.
Мохаммед Методи і моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохаммед К. Мохаммед. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
512.
Кривенко С.С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Кривенко С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2011
513.
Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
514.
Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
515.
Методические рекомендации к курсу "Детская литература" [Брошура] : (для студентов филологических ф-тов педвузов Украины) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Международный фонд "Русский мир" ; [сост. : Жарикова О.В., Шишкина И.Е.]. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2011. – 44 с.
516.
Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України [Книга] / [упоряд. : Мукшименко А.П., Андрушко І.В., Жданова Ю.П.]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 92 с. – На тит. арк.: Швейцарсько-український проект "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". – ISBN 978-966-437-223-4
517.
Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" [Брошура] : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
518.
Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" [Брошура] / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
519.
Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" [Брошура] / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
520.
Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" [Брошура] / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
521.
Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства [Брошура] / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
522.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
523.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
524.
Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця [Брошура] : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
525.
Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристаллов кремния [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex