Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
502.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
503.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
504.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
505.
Набоков В.В. Лолита [Книга] : роман / Владимир Набоков ; [пер. с англ. авт. ; предисл. В. Ерофеева]. – Киев : СП "Свенас", 1992. – 422, [8] с. – В кн. также : История любви / Э. Сигал. – ISBN 5-85722-029-7
506.
Филипс Д. Любитель шампанского. Дом на горе. Убереги ее от злого глаза [Книга] : романы / Джадсон Филипс ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Минск : Ураджай, 1992. – 349, [3] с. : ил. – На обложке заглавие первого произведения. – (Авантюра. Приключения. Криминал). – ISBN 5-7860-0727-8
507.
Охрименко Б.А. Люминесценция ртутеподобных ионов в растворах и стеклах [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Охрименко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
508.
Львів у старих листівках [Книга] = Львов в старых открытках = Lwow na starych pocztowkach = Lviv on old postcards : [мистецьке видання]. – Львів : Апріорі, 2011. – 56 с. : фотогр. – Фотографії з приватної колекції О. Коробова.-Текст парал. укр., пол., рос. та англ. мовами. – ISBN 978-617-629-016-2
509.
Львівський національний університет імені Івана Франка - 350 [Книга] : 1661-2011 / [упоряд.: Р. Шуст та ін. ; пер. англ. мовою: Р. Зорівчак, М. Білинський]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – [50] с. : фотогр., портр. – Без тит. арк.- Текст парал. укр., англ.
510.
Драганов П. Македониjа и македонците [Книга] = Macedonia and the Macedonians / Петар Драганов ; [уред.: М. Гурчинов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-050-0
511.
Вечканов Г.С. Макроэкономика [Книга] / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2008. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 287-288. – (Краткий курс). – ISBN 978-5-388-00461-1
512.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
513.
Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу (від найдавніших часів до раннього і зрілого Середньовіччя) [Книга] : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. – Київ : Київський університет, 2003. – 139с. – ISBN 966-594-346-4
514.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
515.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
516.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
517.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
518.
Международные документы по правам человека [Книга]. – Харьков : РИФ "АРСИС, ЛТД", 2000. – 287, [1] с. – В содерж.: Всеобщ. декларация прав человека ; Европ. конвенция по правам человека ; Междунар. пакт о гражд. и полит. правах и др. – ISBN 966-7299-33-3
519.
Задорожна Н.Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО) [Книга] : навчально-методичний посібник / Н.Т. Задорожна, К.М. Лавріщева ; Ін-т інформ. технологій і засобів навання АПН України ; Ін-т програм. систем НАН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-052-8
520.
Левченко Р.І. Метод автоматичного динамічного розпаралелювання обчислень для гетерогенних багатопроцесорних комп"ютерних систем зі слабким зв"язком [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Левченко Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
521.
Наріманова О.В. Метод перевірки цілісності цифрового сигналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Наріманова О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011
522.
Добродзій Т.В. Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Добродзій Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
523.
Файсал Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Файсал М.Е. Сардієх. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
524.
Яцишин В.В. Методи і засоби забезпечення та контролю якості програмних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Яцишин В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
525.
Мохаммед Методи і моделі оцінки ефективності застосування бездротових сегментів в інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохаммед К. Мохаммед. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,