Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кривенко С.С. Методи стиснення та фільтрації даних дистанційного зондування землі із забезпеченням високої візуальної якості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Кривенко С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосмічн. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2011
527.
Ратушний П.М. Методи та система оброблення слабоконтрастних зображень для оцінювання показників мікрокапілярів кінцівок людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Ратушний П.М. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
528.
Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
529.
Методические рекомендации к курсу "Детская литература" [Брошура] : (для студентов филологических ф-тов педвузов Украины) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Международный фонд "Русский мир" ; [сост. : Жарикова О.В., Шишкина И.Е.]. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2011. – 44 с.
530.
Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України [Книга] / [упоряд. : Мукшименко А.П., Андрушко І.В., Жданова Ю.П.]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 92 с. – На тит. арк.: Швейцарсько-український проект "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". – ISBN 978-966-437-223-4
531.
Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" [Брошура] : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
532.
Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" [Брошура] / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
533.
Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" [Брошура] / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
534.
Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" [Брошура] / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
535.
Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства [Брошура] / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
536.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
537.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
538.
Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця [Брошура] : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
539.
Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристаллов кремния [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
540.
Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Копань В.С. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
541.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
542.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
543.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
544.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
545.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
546.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
547.
Міграція в Україні. Факти і цифри [Брошура] : міграція для загального блага / [Міжнар. орг. з міграції, Представництво в Україні]. – Київ, 2011. – 10 с. : іл.
548.
Іванов В.Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.С. Дудко. – Київ : Освіта України, 2011. – 288 с. – ISBN 978-966-188-194-4
Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та міжнародного піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.
Рекомендований для учнів 9–11 класів та студентів спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». Стане у нагоді практикам, які працюють за цими напрямами
549.
Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій [Книга] : монографія / Грущинська Н.М. – Київ : Стилос, 2011. – 346 с. + Додаток: с. 341-345. – Бібліогр.: с. 317-340. – ISBN 978-966-2399-05-9
550.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,