Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Копань В.С. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
527.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
528.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
529.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
530.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
531.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
532.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
533.
Міграція в Україні. Факти і цифри [Брошура] : міграція для загального блага / [Міжнар. орг. з міграції, Представництво в Україні]. – Київ, 2011. – 10 с. : іл.
534.
Іванов В.Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.С. Дудко. – Київ : Освіта України, 2011. – 288 с. – ISBN 978-966-188-194-4
Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та міжнародного піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.
Рекомендований для учнів 9–11 класів та студентів спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». Стане у нагоді практикам, які працюють за цими напрямами
535.
Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій [Книга] : монографія / Грущинська Н.М. – Київ : Стилос, 2011. – 346 с. + Додаток: с. 341-345. – Бібліогр.: с. 317-340. – ISBN 978-966-2399-05-9
536.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
537.
Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник для студ. менеджерських спеціальностей / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова ; за ред. С.І. Архієреєва ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-593-840-8
538.
Люта В.А. Мікробіологія [Книга] : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів I-II рівнів акредитації / В.А. Люта, О.В. Кононов. – Київ : Медицина, 2008. – 456 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-8144-62-2
539.
Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика [Брошура] / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 15 с.
540.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-
541.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
542.
Калашніков Є.Є. Моделі та засоби автоматизації процесів керування дозуванням сипких матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Калашніков Є.Є. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
543.
Соколов А.Є. Моделі та інформаційні технології інтенсифікації і підвищення якості комп"ютеризованого навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соколов А.Є. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
544.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
545.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
546.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
547.
Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
548.
Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология [Книга] : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Мед. информ. агентство, 2007. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89481-618-1
549.
Романенко В.М. Наближення обмежених розв"язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв"язками відповідних задач Коші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2011
550.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex