Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Барковська О.Ю. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Барковська О.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
527.
Методические рекомендации к курсу "Детская литература" [Брошура] : (для студентов филологических ф-тов педвузов Украины) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Международный фонд "Русский мир" ; [сост. : Жарикова О.В., Шишкина И.Е.]. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2011. – 44 с.
528.
Методичний посібник для представників ЗМІ щодо співпраці з органами та установами Державної пенітенціарної служби України [Книга] / [упоряд. : Мукшименко А.П., Андрушко І.В., Жданова Ю.П.]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 92 с. – На тит. арк.: Швейцарсько-український проект "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". – ISBN 978-966-437-223-4
529.
Баужа О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу "Пакети прикладних програм" [Брошура] : дла студентів радіофізичного факультету / О.С. Баужа, С.П. Загороднюк ; КНУТШ. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету КНУТШ, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54
530.
Бурбан А.Ф. Методичні рекомендації до вивчення теми "Окисно-відновні реакції" [Брошура] / А.Ф. Бурбан, М.Т. Брик, Л.К. Забава ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т природничих наук, Кафедра хімії. – Київ : НаУКМА, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35
531.
Чернінський А.О. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" [Брошура] / Чернінський А.О., Крижановський С.А., Зима І.Г. ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.35
532.
Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни "Ландшафтознавство" [Брошура] / Савицька О.В. ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 978-966-171-423-5
533.
Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародному конкурсі з українознавства [Брошура] / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2011. – 52 с. + Додатки: с. 30-52
534.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Біофізика сенсорних систем" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська, В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 47 с. : іл.
535.
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" [Брошура] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Л. Давидовська , В.С. Мартинюк, О.В. Цимбалюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 63 с. : іл.
536.
Чирков О.А. Методологічний семінар - важлива ділянка роботи українознавця [Брошура] : загальноінститутський методологічний семінар Національного науково-дослідного інституту українознавства у 2009-2010 рр. / Чирков О.А. ; М-во освіти і науки України ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2010. – 40 с. + Додатки: с. 37-40
537.
Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристаллов кремния [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
538.
Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа [Автореферат] : автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Копань В.С. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
539.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
540.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
541.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
542.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
543.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
544.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
545.
Міграція в Україні. Факти і цифри [Брошура] : міграція для загального блага / [Міжнар. орг. з міграції, Представництво в Україні]. – Київ, 2011. – 10 с. : іл.
546.
Іванов В.Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.С. Дудко. – Київ : Освіта України, 2011. – 288 с. – ISBN 978-966-188-194-4
Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та міжнародного піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.
Рекомендований для учнів 9–11 класів та студентів спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». Стане у нагоді практикам, які працюють за цими напрямами
547.
Грущинська Н.М. Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій [Книга] : монографія / Грущинська Н.М. – Київ : Стилос, 2011. – 346 с. + Додаток: с. 341-345. – Бібліогр.: с. 317-340. – ISBN 978-966-2399-05-9
548.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
549.
Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник для студ. менеджерських спеціальностей / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова ; за ред. С.І. Архієреєва ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-593-840-8
550.
Люта В.А. Мікробіологія [Книга] : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів I-II рівнів акредитації / В.А. Люта, О.В. Кононов. – Київ : Медицина, 2008. – 456 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-8144-62-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,