Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
602.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
603.
Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації [Книга] : матеріали "круглого столу" / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка]. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-127-1
604.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
605.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
606.
Драганов А.Б. Нелинейное взаимодействие электромагнитных волн в релятистских электронных пучках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Драганов А. Б. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев
607.
Тараненко Ю.Н. Нелинейные волны и солитоны в ионосферной и космической плазме [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тараненко Ю.Н. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
608.
Неопалима купина [Журнал] : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
609.
Неопалима купина [Журнал] : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
610.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
611.
Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
612.
Євтушенко Л.В. Німецька преса повоєнних років та її роль у соціально-культурному становленні демократичної держави [Автореферат] : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Євтушенко Л.В. ; КНУТШ, Ін-т журналіст. – Київ, 2011
613.
Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Книга] = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterbuch : 45 000 слів. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Аконіт, 2002. – 542, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-35-6
614.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
615.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
616.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
617.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
618.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
619.
Токар П.В. Нові реалії сучасних кордонів [Книга] = New realities of contemporary borders : sociolgical and political analysis : соціолого-політологічний аналіз / Петро Токар ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-966-2921-40-3
620.
Новітня історія України (1900-2000) [Книга] : Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 719с. – ISBN 966-642-136-4
Для студентів історичних спеціальностей вузів
621.
Плеханов Н.Д. Новое в теории электромагнитного поля [Брошура] / Николай Плеханов. – Харьков : Федорко, 2011. – 24 с. – ISBN 978-966-2920-54-3
622.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
623.
Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания [Книга] / Теркулов Вячеслав Исаевич ; М-во образования и науки Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – 228 с. – Библиогр.: 195-227. – (Знак - Сознание - Знание). – ISBN 978-966-8469-82-4
624.
Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография -2009 [Книга] : сборник материалов молодежной научно-практической конференции / Центр студенч. науч. инициатив при Совете молодых ученых НАН Украины ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; [ред. группа: Т. А. Гуринович и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2010. – 163, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6856-86-3
625.
Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,