Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011
627.
Кислий В.М. Організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-680-555-6
628.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
629.
Освіта і наука у глобальному континуумі [Книга] : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
630.
Качуровський І.В. Основи аналізу мовних форм (стилістика) [Книга] = Grundformen der Sprachformenanalyse : на базі курсу лекцій, читаних в Українському Вільному Університеті в Мюнхені / Ігор Качуровський ; [наук. ред. та авт. післямови О.Г. Астаф"єв]. – Мюнхен ; Ніжин : [б. в.], 1994. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Ніжинського державного педагогічного інституту). – ISBN 5-7707-5669-1
631.
Разумова М.А. Основи векторного і тензорного аналізу [Книга] : навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-114-4
632.
Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології [Книга] : монографія / Ю.О. Кисельов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-617-238-2
633.
Основи журналістики [Книга] : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
634.
Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
635.
Воронянський О.В. Основи правознаства [Книга] : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
636.
Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації [Книга] : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
637.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
638.
Корконосенко С.Г. Основы журналистики [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. "Журналистика" / С.Г. Корконосенко. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 287 с. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 5-7567-0158-3
639.
Недбаев Н.Я. Особенности управления длительностью лазерных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона на основе нелинейнооптических взаимодействий [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Недбаев Н.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
640.
Недбаев Н.Я. Особенности управления длительностью лазерных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона на основе нелинейнооптических взаимодействий [Дисертація] : диссертация канд. физ.-мат. наук в форме научного доклада: 01.04.05 / Недбаев Н.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
641.
Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк О.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011
642.
Рим Т.Я. Особливості майнової відповідальності суб"єктів підприємництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рим Т.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2011
643.
Бурдін В.М. Осудність та неосудність у кримінальному праві України: проблеми теорії і практики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бурдін В.М. ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011
644.
Дмитриев О.В. Ответственность коллегиальных и единоличных органов управления юридическими лицами (на примере коммерческих структур) [Книга] : монография / Олег Дмитриев. – Москва : Граница, 2011. – 256 с. – Библиогр.: с. 230-255. – ISBN 978-5-9933-0068-9
645.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
646.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
647.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
648.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
649.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
650.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex