Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания [Книга] / Теркулов Вячеслав Исаевич ; М-во образования и науки Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – 228 с. – Библиогр.: 195-227. – (Знак - Сознание - Знание). – ISBN 978-966-8469-82-4
627.
Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография -2009 [Книга] : сборник материалов молодежной научно-практической конференции / Центр студенч. науч. инициатив при Совете молодых ученых НАН Украины ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; [ред. группа: Т. А. Гуринович и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2010. – 163, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6856-86-3
628.
Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
629.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
630.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
631.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования Мин. обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
632.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
633.
Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі [Книга] : навчальний посібник / В.А. Каліон ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-439-402-1
634.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
635.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
636.
Омен [Книга]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – 384 с. – Содерж.: Знамение / Д. Зельцер. Дэмьен / Ж. Ховард. Последняя схватка / Г. Макгил. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
637.
Токак Х. Они не дождались утра [Книга] : рассказы / [сост. З. Элдем ; пер. с тур. О. Онар]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 205, [3] с. – Сер. осн. в 2011 г. – (Библиотека турецкой литературы). – ISBN 978-985-6981-72-5
638.
Зелев С.П. Оптика електронно-променевих приладів [Книга] : навчальний посібник / С.П. Зелев, Л.С. Рабоча, І.О. Шпетний. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-657-371-4
639.
Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нитридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
640.
Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011
641.
Кислий В.М. Організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-680-555-6
642.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
643.
Освіта і наука у глобальному континуумі [Книга] : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
644.
Качуровський І.В. Основи аналізу мовних форм (стилістика) [Книга] = Grundformen der Sprachformenanalyse : на базі курсу лекцій, читаних в Українському Вільному Університеті в Мюнхені / Ігор Качуровський ; [наук. ред. та авт. післямови О.Г. Астаф"єв]. – Мюнхен ; Ніжин : [б. в.], 1994. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Ніжинського державного педагогічного інституту). – ISBN 5-7707-5669-1
645.
Разумова М.А. Основи векторного і тензорного аналізу [Книга] : навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-114-4
646.
Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології [Книга] : монографія / Ю.О. Кисельов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-617-238-2
647.
Основи журналістики [Книга] : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
648.
Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
649.
Воронянський О.В. Основи правознаства [Книга] : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
650.
Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації [Книга] : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,