Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
627.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
628.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
629.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования Мин. обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
630.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
631.
Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі [Книга] : навчальний посібник / В.А. Каліон ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-439-402-1
632.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
633.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
634.
Омен [Книга]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – 384 с. – Содерж.: Знамение / Д. Зельцер. Дэмьен / Ж. Ховард. Последняя схватка / Г. Макгил. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
635.
Токак Х. Они не дождались утра [Книга] : рассказы / [сост. З. Элдем ; пер. с тур. О. Онар]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 205, [3] с. – Сер. осн. в 2011 г. – (Библиотека турецкой литературы). – ISBN 978-985-6981-72-5
636.
Зелев С.П. Оптика електронно-променевих приладів [Книга] : навчальний посібник / С.П. Зелев, Л.С. Рабоча, І.О. Шпетний. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-657-371-4
637.
Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нитридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
638.
Колесникова О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Колесникова О.В. ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2011
639.
Кислий В.М. Організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-680-555-6
640.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
641.
Освіта і наука у глобальному континуумі [Книга] : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
642.
Качуровський І.В. Основи аналізу мовних форм (стилістика) [Книга] = Grundformen der Sprachformenanalyse : на базі курсу лекцій, читаних в Українському Вільному Університеті в Мюнхені / Ігор Качуровський ; [наук. ред. та авт. післямови О.Г. Астаф"єв]. – Мюнхен ; Ніжин : [б. в.], 1994. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Ніжинського державного педагогічного інституту). – ISBN 5-7707-5669-1
643.
Разумова М.А. Основи векторного і тензорного аналізу [Книга] : навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-114-4
644.
Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології [Книга] : монографія / Ю.О. Кисельов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-617-238-2
645.
Основи журналістики [Книга] : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
646.
Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
647.
Воронянський О.В. Основи правознаства [Книга] : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
648.
Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації [Книга] : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
649.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
650.
Корконосенко С.Г. Основы журналистики [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. "Журналистика" / С.Г. Корконосенко. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 287 с. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 5-7567-0158-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,