Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Волоснікова Н.М. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник для студ. менеджерських спеціальностей / Н.М. Волоснікова, С.О. Климова ; за ред. С.І. Архієреєва ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-593-840-8
552.
Люта В.А. Мікробіологія [Книга] : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів I-II рівнів акредитації / В.А. Люта, О.В. Кононов. – Київ : Медицина, 2008. – 456 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-8144-62-2
553.
Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика [Брошура] / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 15 с.
554.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-
555.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
556.
Калашніков Є.Є. Моделі та засоби автоматизації процесів керування дозуванням сипких матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Калашніков Є.Є. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
557.
Соколов А.Є. Моделі та інформаційні технології інтенсифікації і підвищення якості комп"ютеризованого навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соколов А.Є. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
558.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
559.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
560.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
561.
Лисюк В.О. Модифікація оптичних властивостей тонких плівок перехідних металів на поверхні піроелектриків йонною імплантацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.05 / Лисюк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
562.
Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология [Книга] : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Мед. информ. агентство, 2007. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89481-618-1
563.
Романенко В.М. Наближення обмежених розв"язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв"язками відповідних задач Коші [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Романенко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2011
564.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
565.
Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
566.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
567.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
568.
Народонаселение [Журнал] = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
569.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
570.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
571.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
572.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
573.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
574.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
575.
Наука и техника [Журнал] = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,