Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во науч.-попул. литературы "Химия и жизнь". – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
977.
Сагач Г.М. Храм Слова [Книга] : [духовне красномовство] / Галина Сагач. – Київ : Ін Юре, 2005. – 296 с. – ISBN 966-313-236-1
978.
Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас [Книга] / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
979.
Глушко О.К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність [Книга] : монографія / Олександр Глушко. – Київ : Арістей, 2010. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-381-023-2
980.
Цели развития тысячелетия: доклад за 2011 год [Книга] / Организация Объединенных Наций ; [ред.: Л. Дженсен]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 67, [1] с. : ил. + 1 табл. – На тит. л .также : Мы можем покончить с нищетой. 2015. Цели развития тысячелетия
981.
Абрамов Л.К. Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади [Книга] / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова ; Ін-т соціокультур. менеджменту. – [вид. 3-є]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 116 с. – Бібліогр.: с.97-101. – ISBN 978-966-2466-04-1
982.
Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
983.
Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации [Книга] : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
984.
Присяжнюк В.П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, що завдані працівникам правоохоронних органів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Присяжнюк В.П. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011
985.
Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черняк О.Ю. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011
986.
Лемко І. Цікавинки з історії Львова [Книга] : історичні нариси / Ілько Лемко ; [ред.: О. Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2011. – 126, [1] с. : фотогр. – Використ. світлини з кн. І. Котлабулатової "Львів на фотографії". Львів, 2006. – ISBN 978-617-629-024-7
987.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
988.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
989.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
990.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
991.
Ремарк Э.М. Черный обелиск [Книга] = Der schvarze Obelisk : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. В. Станевич. – Москва : Вагриус, 2005. – 447, [1] с. – Данные тит. л. частично парал. нем. – ISBN 5-9697-0039-8
992.
Ремарк Э.М. Черный обелиск. Жизнь взаймы [Книга] : [романы] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. В. Станевич, и Л. Черной]. – Москва : Книга и бизнес ; Кром, 1992. – 541, [3] с. – ISBN 5-212-00719-4
993.
Чешский язык [Книга] = Cestina : учебник-самоучитель для начинающих / Ф. Малирж, Я. Копецкий, Э. Лонгауэрова, Я. Порак, А. Шнидр, Ф. Шкарда; [Ф. Малирж и др.] ; под ред. А.И. Изотова. – 7-е изд. – Москва : Филоматис, 2006. – 174, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. и в конце кн. – (Учебники и словари). – ISBN 5-98111-079-1
994.
Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? [Брошура] : хто ставить це запитання і як на нього відповідають / [Мельников О.В. та ін.]. – Київ : УДУЕФ, 2010. – 48 с. – ISBN 966-8943-06-6
995.
Синяк Д. "Шахрайські" експерименти чесного журналіста [Книга] / Дмитро Синяк. – Львів : Піраміда, 2005. – 200 с. : іл. – ISBN 966-8522-49-4
996.
Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості [Книга] : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
997.
Шлях освіти [Журнал] : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
998.
Макара В.А. Эволюция дислокационной структуры и механизмы деформации многослойных полупроводниковых систем [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат наук : 01.04.07 / Макара В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
999.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская акад. мед. наук ; Северный гос. мед. ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
1000.
Шинкаренко В.И. Экспериментальные исследования алгоритмов в программно-аппаратных средах [Книга] : монография / В.И. Шинкаренко ; М-во транспорта и связи Украины ; Днепропетровский нац. ун-т ж.-д. транспорта им. В. Лазаряна. – Днепропетровск : Днепропетровский национальный ун-т железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, 2009. – 276 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 256-275. – ISBN 978-966-8471-44-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,