Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
927.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
928.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
929.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
930.
Лукаш О.А. Університетська освіта [Книга] : конспект лекцій для студентів спец. 6.050107 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / О.А. Лукаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 153 с. – Бібліогр.: с. 148-152
931.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
932.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
933.
Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
934.
Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: методика і практика [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 311 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-657-374-5
935.
Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
936.
Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
937.
Сагач Г.М. Феномен сердца и слова Н.Ф.С. Грундтвига - ноосферного гения Дании. Н.Ф.С. Грундтвиг и Г.С. Сковорода - ноосферные гении, вечно говорящие истину о жизни [Брошура] / Г.М. Сагач ; Российское отд-ние Ассоциации всемирного образования Russian AWE Chapter. – Москва, 2010. – 36 с.
938.
Буллер М.Ф. Физико-химические свойства и технологии дымных порохов [Книга] : монография / Михаил Фридрихович Буллер ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Сумский гос. ун-т. – Сумы : Сумский гос. ун-т, 2011. – 233 с. : илл. + Прил.: с. 223-229. – Библиогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-657-361-5
939.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
940.
Танцюра Л.Я. Физические процессы формирования скрытого изображения в оптических регистрирующих средах, содержащих абиетиновую кислоту или эргостерин и краситель [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Танцюра Л.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
941.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
942.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
943.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
944.
Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
945.
Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
946.
Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Борецький В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011
947.
Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
948.
Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
949.
Данильян О.Г. Філософія [Книга] : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Харків : Право, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: c. 295-301. – ISBN 978-966-458-183-4
950.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,