Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Танцюра Л.Я. Физические процессы формирования скрытого изображения в оптических регистрирующих средах, содержащих абиетиновую кислоту или эргостерин и краситель [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Танцюра Л.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
927.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
928.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
929.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
930.
Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
931.
Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
932.
Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / В.Ф. Борецький ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011
933.
Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
934.
Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
935.
Данильян О.Г. Філософія [Книга] : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Харків : Право, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: c. 295-301. – ISBN 978-966-458-183-4
936.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
937.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
938.
Ковтонюк О.В. Фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Ковтонюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
939.
Ковтонюк О.В. Фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ковтонюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
940.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
941.
Сова О.Ю. Фінансовий механізм управління дефіцитом державного бюджету України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сова О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
942.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
943.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
944.
Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: історія дослідження, конспект [Книга] / О.В. Лукаш ; КНУТШ, Біологічний ф-т. – Київ : Фітосоціоцентр, 2008. – 436 с. : табл. – Бібліогр.: с. 415-435. – ISBN 978-966-306-145-X
945.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
946.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
947.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
948.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
949.
Пастух Т.А. Фольклоризм козацьких літописів: джерела і художній дискурс [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 - фольклористика / Пастух Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
950.
Ільман В.М. Формальні структури та їх застосування [Книга] : монографія / В.М. Ільман, В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2009. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-205. – ISBN 978-966-8471-43-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex