Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
952.
Агаркова А.О. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Агаркова А.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
953.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
954.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
955.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
956.
Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
957.
Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
958.
Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики [Книга] = Dictionnaire interarmees de termes tactiques et logistiques francais-ukrainien-anglais : [в 2 т. : понад 3000 термінів]. – Київ : Укр.-фр. військ.-термінол. та ред.-видавн. ком. – ISBN 978-966-581-986-8 ( Т.IV. 2)
959.
Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики [Книга] = Dictionnaire interarmees de termes tactiques et logistiques francais-ukrainien-anglais : [в 2 т. : понад 3000 термінів]. – Київ : Укр.-фр. військ.-термінол. та ред.-видавн. ком. – ISBN 978-966-581-985-1( Т.IV. 1)
960.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
961.
Химия гетероциклических соединений [Журнал] = Chemistry of heterocyclic compounds : научно-теоретический журнал / Латвийский институт органического синтеза. – Рига, 1965-. – ISSN 0132-6244
962.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во науч.-попул. литературы "Химия и жизнь". – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
963.
Сагач Г.М. Храм Слова [Книга] : [духовне красномовство] / Галина Сагач. – Київ : Ін Юре, 2005. – 296 с. – ISBN 966-313-236-1
964.
Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас [Книга] / А.П. Гриценко ; [голов. ред. Н.І. Харківська ; ред. О.О. Івакін]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 8(92)). – ISBN 978-617-00-1054-4
965.
Глушко О.К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність [Книга] : монографія / Олександр Глушко. – Київ : Арістей, 2010. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-381-023-2
966.
Цели развития тысячелетия: доклад за 2011 год [Книга] / Организация Объединенных Наций ; [ред.: Л. Дженсен]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 67, [1] с. : ил. + 1 табл. – На тит. л .также : Мы можем покончить с нищетой. 2015. Цели развития тысячелетия
967.
Абрамов Л.К. Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади [Книга] / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова ; Ін-т соціокультур. менеджменту. – [вид. 3-є]. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 116 с. – Бібліогр.: с.97-101. – ISBN 978-966-2466-04-1
968.
Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
969.
Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации [Книга] : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
970.
Присяжнюк В.П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, що завдані працівникам правоохоронних органів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Присяжнюк В.П. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011
971.
Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черняк О.Ю. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011
972.
Лемко І. Цікавинки з історії Львова [Книга] : історичні нариси / Ілько Лемко ; [ред.: О. Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2011. – 126, [1] с. : фотогр. – Використ. світлини з кн. І. Котлабулатової "Львів на фотографії". Львів, 2006. – ISBN 978-617-629-024-7
973.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
974.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
975.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex