Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Пустозерская проза [Книга] : [сборник]. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 363, [5] с. – Содерж.: Протопоп Аввакум, Инок Епифаний, Поп Лазарь, Дьякон Федор.-Изд. печ. с фотокопии рукописи Пустозерского сб., изд. в Ленинграде в 1975 г. – Библиогр. в коммент.: c. 312-364 и в подстроч. примеч. – (Голоса времен / редкол.: Г.Ч. Гусейнов [и др.] ; Древнего пламени след). – ISBN 5-239-00385-8
752.
Варжапетян В.В. Путник со свечой [Книга] : повести о Ли Бо, Омаре Хайяме, Франсуа Вийоне. / В.В. Варжапетян. – Москва : Книга, 1987. – 300с. – (Писатели о писателях)
753.
Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан [Книга] : роман / Жюль Верн ; худож.: А.М. Шоломий, А.А. Шоломий ; [ пер. с фр. И. Петрова]. – Киев : Радянська школа, 1989. – 301 с. : ил. – ISBN 5-330-00767-4
754.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
755.
Развитие, ориентированное на человека [Книга] : расширять права и возможности людей, повышать жизнестойкость стран / Программа развития Организации Объединенных Наций ; [отв. за вып.: О. Зимарин ; пер.: Д. Голосной, Н. Заборин ; ред.: А. Бондаренко]. – Нью Йорк : UNDP, 2011. – 40, [1] c., включ. обл. : ил. – Книга описана по обл. На обл. также : ПРООН в действии - ежегодный отчёт 2010/2011.
756.
Пальвелев Р.В. Рассеяние вихрей в абелевой модели Хиггса [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.03 / Пальвелев Р.В. ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2011
757.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
758.
Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
759.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
761.
Незгазинська Н.В. Рекурсивні згорткові коди для підвищення завадостійкості телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Незгазинська Н.В.; Негазинська Н.В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011
762.
Релігійна свобода у демократичному суспільстві: правові, релігійні та філософські аспекти у конституційній теорії та в реальності [Книга] / Артємьєв А.І. [та ін.]. – Рівне : Баришев К.В., 2011. – 192 с. – ISBN 978-3-643-99928-3
763.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
764.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
765.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Дисертація] : дис. ... наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; МОНУ ; Українська академія друкарства. – Львів, 2010
766.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011
767.
Спанатій Л.С. Риторика [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.С. Спанатій ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 144 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-313-368-3
768.
Сагач Г.М. Риторичний квітник: афористичний золотослів [Книга] / Галина Сагач ; Міжнародна акад. фундаментальних основ буття. – Київ : Слово, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8424-06-9
769.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
770.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
771.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
772.
Чорнобай К.Г. Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чорнобай К.Г. ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2011
773.
Бістрова М.О. Розповсюдження звукових імпульсів у хвилеводах, заповнених ідеальною рідиною [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / М.О. Бістрова ; КНУТШ. – Київ : [КНУТШ], 2011
774.
Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів [Книга] : система та правовий статус / Н.Я. Якимчук ; Нац. акад. прокуратури України. – Чернівці : Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2009. – 646, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-048-0
775.
Фещук Ю.П. Розрахунок за граничною рівновагою оболонкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Фещук Ю.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex