Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Іванова І.Б. Українська література [Книга] : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
902.
Фурдуй М.І. Українська мова [Книга] : практикум з правопису : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-06-0507-7
903.
Нікішина Т.В. Українська мова та література. 10 клас [Книга] : тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(93)). – ISBN 978-617-00-0478-9; 978-617-00-1052-0
904.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
905.
Фігурний Ю.С. Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні [Книга] / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : ННДІУ, 2009. – 520 с. – Бібліогр.: с. 494-510
906.
Філатова О.С. Український роман 20-30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 - українська література ; 10.01.06 / Філатова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
907.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
908.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
909.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
910.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
911.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
912.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
913.
Український часопис прав людини [Журнал] = The Ukrainian journal of human rights. – Київ : Українська правнича фундація, 1996-
914.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
915.
Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці [Книга] : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
916.
Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011
917.
Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції [Книга] : монографія / Віктор Борщевський ; [ред. О. Волосевич] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Аверс, 2007. – 328 с. : іл., табл. + Додатки: с. 303-327. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 966-8386-54-X
918.
Николишин Ю. Улюблений Львів [Книга] / Юрій Николишин ; [ред. Б. Смоляк ; фотографи: О. Мазуренко, Ю. Николишини]. – Львів : Апріорі, 2011. – 133, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-33-7
919.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
920.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
921.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
922.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
923.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
924.
Лукаш О.А. Університетська освіта [Книга] : конспект лекцій для студентів спец. 6.050107 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / О.А. Лукаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 153 с. – Бібліогр.: с. 148-152
925.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,