Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
377.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд. "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
378.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
379.
Барсенков А.С. История России. 1917-2004 [Книга] : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – 816 c. – Библиогр.: с. 777-790. – ISBN 5-7567-0339-X
380.
История русской литературы XX века [Книга] : (20-90-е годы) : основные имена : учебное пособие для филологических факультетов университетов. – Москва : Филол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. – 477, [3] с. – Содерж.: А.А. Блок, М. Горький, И.А. Бунин, И.С. Шмелев, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, О.Э. Мандельштам., М.И. Цветаева, А.Н. Толстой, М.А. Булгаков, А.П. Платонов, Б.Л. Пастернак, А.А. Ахматова, В.В. Набоков, М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский и др. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. прим. – ISBN 5-89042-036-4
381.
Федина В.Я. І голос той, і ті слова... [Книга] / Василь Федина. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. – 300 с. : фотоіл. – ISBN 966-7748-87-1
382.
Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів [Книга] : монографія / С.В. Онишко, С.О. Єгоров, С.І. Федчук, Г.М. Білецька, Ю.М. та ін. Черненко; Онишко С.В. [та ін.] ; за заг.ред. Ю.П. Доценка ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : МП Леся, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 191-195. – ISBN 966-8126-71-8
383.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
384.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
385.
Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно-аналітичній системі державної податкової служби [Книга] : [монографія] / Дюрядін В.П. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.Л. Тарангул] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 358 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-356. – ISBN 978-617-566-078-2
386.
Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика [Книга] : навч. посібник / Борис Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-1585-50-7
387.
Шаповал М.О. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб"єктні реляції української драми [Книга] : : монографія / Мар"яна Шаповал ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Автограф, 2009. – 351, [1] с. – Імен. покажч.: с. 338-348. – Бібліогр.: с. 301-337. – ISBN 966-8349-07-9
388.
Цимбаленко Є.С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові концепції, правові складники та галузева структура [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Є.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
389.
Цимбаленко Є.С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові концепції, правові складники та галузева структура [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Є.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
390.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2005-
391.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
392.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
393.
Христова Т.Є. Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні [Книга] : монографія / Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. ; КНУТШ ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 420 с. : іл. , табл. – Бібліогр.: с. 395-415. – ISBN 978-966-197-032-7
394.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
395.
Мегела І.П. Історія давньогрецької літератури [Книга] : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 340 с. : іл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 966-8387-41-4
396.
Гавриленко О.А. Історія держави і права України. Стародавня доба [Книга] : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с. – Бібліогр.: с. 61-62
397.
Галич О.А. Історія літературознавства [Книга] : підручник для філологічних спеціальностей / Олександр Галич. – Луганськ : Книжк. світ, 2009. – 266, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Наукова література). – ISBN 978-966-626-418-6
398.
Лемко І. Історія Львівської Ратуші [Книга] : історичний нарис / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2008. – 126, [2] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-8154-02-3
399.
Роменець В.А. Історія психології [Книга] : Стародавній світ. Середні віки. Епоха Відродження : Навч. посіб. / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2005. – 916с. : іл. – ISBN 966-06-0383-5
Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
400.
Історія релігій [Книга] : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Лубський, В.М. Козленко, М. Лубська, Г. Севрюков; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна"; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Тандем, 2002. – 640с. – ISBN 966-7145-43-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex