Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Ковалюк Т.В. Основи програмування [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1
Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і оброблення графічних зображень тощо. Усі розв’язання супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та застосованої техніки програмування.
Підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління”, “Комп’ютерна інженерія”
502.
Варій М.Й. Основи психології і педагогіки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
503.
Левитський С.М. Основи радіоелектроніки [Книга] : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
504.
Згуровський М.З. Основи системного аналізу [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.З. Згуровський, В.С. Панкратова ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – Київ : BHV, 2007. – 544 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 978-966-552-153-2
505.
Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки [Книга] : навчальний посібник для студ. фізико-матем. спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2004. – 256 с. – ISBN 966-642-242-5
Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання
Підручник для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів
506.
Королюк С.Л. Основи статистичної фізики та термодинаміки [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Степан Королюк, Степан Мельничук, Олександр Валь. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 348 с. – ISBN 966-8653-03-3
507.
Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей [Книга] : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
508.
Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин [Книга] : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
509.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
510.
Хорунов В.Ф. Основы пайки тонкостенных конструкций из высоколегированных сталей [Книга] / В.Ф. Хорунов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2008. – 240 с. : ил. – Проект "Наукова думка". – ISBN 978-966-00-0802-1
511.
Рудаков П.И. Основы языка Pascal [Книга] : учебный курс / П.И. Рудаков, М.А. Федотов. – 2-е изд., исправленное. – Москва : Радио и Связь ; Горячая линия-Телеком, 2000. – 208 с. – ISBN 5-256-01492-X
512.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-a-алкілзаміщених акрилатів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
513.
Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин In vitro [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; Академія мед. наук України ; ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака. – Донецьк, 2008
514.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
515.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень.Спеціальний випуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
516.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
517.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
518.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
519.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
520.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
521.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
522.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
523.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
524.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
525.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex