Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу ( львівська школа журналістики ) [Книга] : навч. посібник / Й.Д. Лось ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-613-561-5
602.
Глушаков С.В. Работа в сети Internet [Книга] : учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, И.В. Мельников. – Харьков ; Москва : Фолио ; АСТ, 2000. – 352 с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0976-7
603.
Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи [Книга] / Д.М. Гродзинський, М.І. Гуща, О.П. Дмитрієв, О.Д. Коломієць, О.А. Кравець та ін. ; НАНУ ; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії ; за ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Наукова думка, 2008. – 374 с., [ 8 ] л. іл. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0741-3
604.
Сидоренко О.П. Релігієзнавство [Книга] : підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлюк, Т.Є. Посполітак та ін. ; за ред. О.П. Сидоренка. – Київ : Знання, 2007. – 468с. – (Вища овіта 21 століття). – ISBN 966-346-201-9
605.
Абрамович С.Д. Релігієзнавство [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – Київ : Дакор, 2006. – 512 с. – Бібліогр.: с. 498-507, на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 966-95845-9-0
606.
Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
607.
Ресурсы Microsoft BackOffice : Exchange Server и Systems Management Server [Книга]. – Дюссельдорф ; Киев ; Москва ; Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 1998. – 1008 с. – (Мастер : руководство для профессионалов). – ISBN 5-7791-0069-1
608.
Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
609.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
610.
Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19-початок 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
611.
Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2005-2006 роки) [Книга]. – Київ, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-96609-8-5
612.
Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І. ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009
613.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Книга] : підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко, М.І. Фащевський, Л.Г. та ін. Чернюк; С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін. ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; за ред. С.І. Дорогунцова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 992 с. – ISBN 966-574-750-9
614.
Опанащук П.В. Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Опанащук П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
615.
Руководство по гистологии [Книга] : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. и др Брусиловский; И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, Л.П. Бобова, Т.Г. Боровая, А.И. Брусиловский и др. ; редкол. : И.Г. Акмаев, В.Л. Быков и др. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00131-2(т.1)
616.
Руководство по гистологии [Книга] : учебное пособие для студентов медицинских вузов и факультетов, аспирантов и слушателей системы дополнительного медицинского образования : в двух томах / Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. и др. Баженов; Г.А. Акимов, И.Г. Акмаев, Ю.И. Афанасьев, В.П. Бабминдра, Д.В. Баженов и др. ; ред. тома : Р.К. Данилов, В.Л. Быков, И.А. Одинцова. – Санкт-Петербург : СпецЛит. – ISBN 5-299-00132-0 (т.2)
617.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
618.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
619.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
620.
Ишкова Э.А. С++ . Начала программирования [Книга] / Э.А. Ишкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : БИНОМ, 2001. – 352 с. – ISBN 5-7989-0232-3
621.
Павловская Т.А. С++. Обьектно-ориентированное программирование [Книга] : практикум : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – Москва ; Санкт-Петербург; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 272 с. – Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-842-X
622.
Шилдт Г. Самоучитель C++ [Книга] = Teach yourself C++ / Герберт Шилдт ; [ перевод с англ. А. Жданов ]. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 688 с. + CD ROM. – (Изучаем вместе с BHV). – ISBN 978-5-7791-0086-1
623.
Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц : HTML, JavaScript и Dynamic HTML [Книга] / А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский. – Киев : А.С.К., 2002. – 472 с. – ISBN 966-539-403-7
624.
Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах [Книга] / МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ упоряд. С.Д. Івасишен ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 152 с., [ 4 ] л. іл. – ISBN 978-966-568-980-5
625.
Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Книга] : учебное пособие для вузов / Б.П. Демидович. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 560 с. – ISBN 5-17-010062-0; 5-271-03601-4;
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,