Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
527.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
528.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
529.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
530.
Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Дробноход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 966-594-980-2
531.
Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
532.
Палеонтологічний збірник [Журнал] = Paleontological collection : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1961-. – ISSN 0131-2634
533.
Пам"яткознавчі студії в Україні: теорія і практика [Книга]. – Київ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-02-4319-4
534.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
535.
Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах [Книга] : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
536.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
537.
Перші Зарембівські читання [Книга] : матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження укр. історика та пам"яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947-2003), м. Київ, 23 січня 2007 р. : [ зб. статей ]. – Київ, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8999-11-6
538.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
539.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
540.
Тюрин Ю.Н. Плазменные упрочняющие технологии [Книга] / Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич ; НАНУ ; Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2008. – 216 с. : илл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0935-6
541.
Платіжний баланс і зовнішній борг України [Журнал] : аналітично- статистичне видання / Національний банк України. – Київ, 1995-
542.
Шелл Л. Побег от прошлого [Книга] : роман / Леона Шелл ; [ пер. с англ. Ю.В. Ломакиной ]. – Москва : Панорама, 2005. – 192 с. – ISBN 5-7024-1911-1
543.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
544.
Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі [Дисертація] : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
545.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
546.
Трохимчук С. Політична арифметика [Книга] : ( Україна: втрачений час, втрачені можливості, втрачені надії ) / Степан Трохимчук ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Факультет міжнародних відносин ; Галицький ін-т економіки і туризму. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 68 с.
547.
Юрій М.Ф. Політологія [Книга] : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
548.
Гелей С.Д. Політологія [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
549.
Шилдт Г. Полный справочник по С++ [Книга] = C++ : The Complete Reference / Герберт Шилдт ; [ пер. с англ. и редакция Д.А. Клюшина ]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2006. – 800 с. – ISBN 5-8459-0489-7
550.
Поминальні дні Биківні (травень, 1938 р.) [Брошура] / Всеукраїнське т-во політичних в"язнів і репресованих ; Держ. міжвідомча комісія у справах увічнення пам"яті жертв і політичних репресій ; Комісія Київради з питань поновлення прав реабілітованих ; автор-упоряд. М. Роженко. – Київ, 2008. – [ 48 ] с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex