Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Свобода вираження поглядів у Європі [Книга] : прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – (Матеріали з прав людини ; Вип. 18). – ISBN 978-966-651-465-6
627.
Святий Володимир [Журнал] : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету. – Київ, 1999-
628.
Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905-1907 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.01 - історія України / Кудінов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
629.
Камер Д.Э. Сети TCP/IP [Книга] = Internetworking with TCP/IP / Дуглас Э. Камер, Дэвид Л. Стивенс ; [ пер. с англ. и ред. К.А. Птицына ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс. – ISBN 5-8459-0296-7
630.
Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
631.
Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009
632.
Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / А.Ю. Молчанов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 400 с. : илл. – Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-562-5
рассмотрены основные теоретические принципы и реализубщие их технологии, лежащие в основе современных средств разработки программного обеспечения
633.
Леонов Г.А. Системы фазовой синхронизации в аналоговой и цифровой схемотехнике [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.А. Леонов, С.М. Селеджи. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2002. – 112с. – ISBN 5-7940-0100-3
634.
Сімейне право України [Книга] : навчальний посібник / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Гончаренко В.О., Калітенко О.М., Крилова О.В. та ін. ; Одеська національна юридична академія ; за ред. Є.О. Харитонова. – Київ : Істина, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-12-2
635.
Селмер М. Скрытые желания [Книга] = Bedroom secrets : роман / Мишель Селмер ; пер. с англ. Ю. Тониной. – Москва : Радуга, 2005. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006279-9
636.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
637.
Ткач А.В. Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.01 - українська мова / Ткач А.В. ; М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009
638.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
639.
Сопротивление материалов деформированию и разрушению [Книга] : справочное пособие / В.Т. Трощенко, А.Я. Красовский, В.В. Покровский, Л.А. Сосновский, В.А. Стрижало; В.Т. Трощенко, А.Я. Красовский, В.В. Покровский, Л.А. Сосновский, В.А. Стрижало ; АН Украины ; Ин-т проблем прочности ; отв. ред. В.Т. Трощенко. – Киев : Наукова думка. – ISBN 5-12-003735-6
640.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
641.
Соціальна економіка [Книга] : навчальний посібник / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; [ гол. редкол. А.П. Наливайко та ін. ]. – Київ : КНЕУ, 2005. – 196 с. – ISBN 966-574-726-6
642.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
643.
Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
644.
Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008
645.
Дмитревский А А. СПИД : приговор отменяется [Книга] / Андрей Дмитревский, Ирина Сазонова. – Москва : Олимп ; АСТ, 2003. – 368 с. – ISBN 5-17-015201-9
646.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
647.
Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Баланнік З.Т. ; Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. – Київ, 2009
648.
Станіслав Трифонович Мащенко [Брошура] : (біобібліографічний покажчик) / Чернігівська держ. обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ скл. Н.В. Романчук ; наук. ред. М.В. Ольховик ]. – Чернігів, 2008. – 26 с. – (До 70-річчя від дня народження та 45-річчя діяльності)
649.
Бадер В.І. Стилістика української мови [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Валентина Бадер. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. – 204 с. – ISBN 966-590-616-X
650.
Алексеєнко Н.М. Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напрямку [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Алексеєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex