Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
377.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
378.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : именной указатель в четырёх частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
379.
Рубаха Ю.А. Ліга Націй як міжнародний інструмент підтримання миру і безпеки в світі [Книга] / Рубаха Юлія Андріївна ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 84 с.
380.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації [Дисертація] : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Ільїн Л.В. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009
381.
Чорна Н.В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних латиноамериканських новел) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Чорна Н.В. ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2008
382.
Література та культура Полісся [Журнал] : наукове видання. – Ніжин : НДУ ім.М.Гоголя, 1990-
383.
Літературознавчі обрії [Журнал] : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
384.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
385.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
386.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
387.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
388.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
389.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
390.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
391.
Билецкий И.П. Логика [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Билецкий И.П., Кузь О.Н., Черненко В.А. ; МОНУ ; Харьковский гос. экономический ун-т. – Киев : Кондор, 2007. – 148 с. – ISBN 966-351-014-5
392.
Бутенко Н.В. Маркетинг [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Н.В. Бутенко. – Київ : Атіка, 2006. – 300 с. – ISBN 966-326-206-0
393.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
394.
Математика для экономистов [Книга] : в 6-ти томах : учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Москва : ИНФРА-М. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000175-19 (т.1)
395.
Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів [Книга] : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
396.
Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по медицинским специальностям / Л.Б. Борисов. – 3-е изд., стер. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с. – 100-летию Санкт-Петербургского гос. медицинского ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоятельной кафедре микробиологии посвящается. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-89481-151-1
397.
Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Книга] / Л.Б. Борисов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с. – 100-летию Санкт-Петербургского гос. медицинского ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоятельной кафедре микробиологии посвящается. – ISBN 5-89481-118-X
398.
Михайлова О.Г. Медична та біологічна латина [Книга] : основи термінології : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Г. Михайлова, Г.Г. Кононко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 160 с. – ISBN 966-439-000-3
399.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
400.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex