Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Уиттен Н. Практические советы Нила Уиттена для успешного исполнения проектов [Книга] = Neal Whitten"s No-Nonsense Advice for Successful Projects / Нил Уиттен. – Киев : Технологии Управления Спайдер Украина, 2006. – 350 с. – ISBN 5-9900278-1-8
577.
Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка [Книга] = Cours pratique de langue francaise / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – 7-е изд., исправл. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-94770-001-8(Ч.1); 5-94770-003-4
578.
Боуман Дж.С. Практическое руководство по SQL [Книга] = The Practical SQL Handbook : использование языка структурированных запросов / Джудит С. Боуман, Сандра Л. Эмерсон, Марси Дарновски ; [ перевод с англ. : А.М. Цветков, Е.А. Цветкова, О.Л. Пелявский ]. – 3-е изд. – Киев ; Москва : Диалектика, 1997. – 320 с. – ISBN 966-506-094-5
579.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
580.
Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISBN 966-551-159-9
581.
Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження [Журнал] : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет. – ISBN 966-551-159-9
582.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
583.
Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління [Книга] / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль ; НАНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0798-7
584.
Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України [Книга] : монографія / Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк ; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-439-040-5
585.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
586.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
587.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
588.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problemy slov"iyanoznavstva : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
589.
Окулов С.М. Программирование в алгоритмах [Книга] / С.М. Окулов. – С. Окулов. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. – 344 с. – ISBN 5-94774-010-9
590.
Галисеев Г.В. Программирование в среде Delphi 8 for. NET. Самоучитель [Книга] / Г.В. Галисеев. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика - Вильямс, 2004. – 304с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0644-Х
591.
Кочан С. Программирование на языке C [Книга] = Programming in C / Стефан Кочан ; [ пер. с англ. и редакция Г.В. Галисеева ]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 496 с. – ISBN 5-8459-1088-9
592.
Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики [Брошура] : методичні вказівки до самостійної роботи із спеціального курсу для студентів мех.-мат. фак-ту 4 курсу. – Київ : Київський університет, 2005. – 18 с.
593.
Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20-початок 19 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
594.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
595.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
596.
Гришина Н.В. Психология конфликта [Книга] / Н.В. Гришина. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 464 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
597.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008
598.
Психофизиология [Книга] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" и для последипломного образования. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00391-8
599.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
600.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,