Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Сидоренко І.Г. Харизматична особистість та спільнота : морально-аспект взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.07 - етика / Сидоренко І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
727.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
728.
Химия, физика и технология поверхности [Журнал] : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Київ : Наукова думка, 1992-. – ISBN 978-966-00-08228
729.
Хроники миров. Фэнтези [Книга] : [ сборник ] : Г.Л. Олди, А. Гарридо, В. Ночкин, Д. Трускиновская, В. Свержин и др. – Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-343-549-7
730.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
731.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
732.
Поліщук О.П. Художнє мислення в контексті естетичної теорії [Дисертація] : Дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 - естетика / Поліщук О.П. ; Киівський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2008
733.
Наєнко М.К. Художня література України [Книга] : від міфів до модерної реальності : Міфи і міфотворці. Фольклор і фольклористика. Монументалізм. Орнаменталізм. Ренесанс. Бароко . Класицизм. Романтизм. Реалізм. Модернізм. Постмодернізм / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – 1064 с. – ISBN 966-8547-38-1
734.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісниках та Юрія Хорунжого [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П. ; Маріупольський держ. гуманіт.ун-т. – Маріуполь, 2008
735.
Цвєтков Гліб Миколайович [Книга]. – Київ : Київський університет, 2007. – 432 с. : фотоіл. – ISBN 966-594-979-9
736.
Центральний державний науково-технічний архів України [Книга] : бібліографічний огляд за матеріалами періодичних видань 1971-2007 рр. / [ уклад. М.А. Балишев ]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 62 с. – До 90-річчя від дня створення системи архівних установ України. – ISBN 978-966-96957-0-3
737.
Цивилизационная структура современного мира [Книга] : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
738.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист [Книга] : підручник / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 488 с. – ISBN 966-311-048-1
Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни “Цивільна оборона”.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів
739.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
740.
Цитофізіологія і біохімія травлення [Книга] : практикум : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вузів / Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, Є.М. та ін. Решетнік; Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко , Т.Б. Синельник та ін. ; КНУТШ ; за ред. Л.І. Остапенко, В.К. Рибальченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 271с. – ISBN 966-594-819-9
741.
Лук"яненко Г. Цілунок ночі [Книга] : поезії / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2008. – 176 с. – ISBN 966-8118-62-6
742.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
743.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
744.
Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. – Київ : BHV, 2006. – 480 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-155-1
745.
Что нового в науке и технике [Журнал]. – Москва, 2002-. – ISSN 1684-6869
746.
Шевченківська весна [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, Київ, 20-23 березня 2008 / Наукове т-во студентів та аспірантів КНУТШ ; [ за заг. ред. О.К. Закусила ]. – Київ : Обрії
747.
Скоць А.І. Шевченкознавчі студії : декалог [Книга] / Андрій Скоць ; МОНУ ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 204 с.
748.
Экологическая генетика [Журнал] = Ecological genetics : резензируемый научно-практический журнал / ООО "Издательство Н-Л". – Санкт-Петербург, 2003-. – ISSN 1811-0932
749.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
750.
Экономическое возрождение России [Журнал] : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2004-. – ISSN 1990-9780
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,