Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Вінциславська М.В. Суб"єкти виконавчого процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінциславська Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
477.
Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком [Книга] / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 127-135 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-558-1
478.
Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014
479.
Кондратьєва Т.С. Сучасна гармонія та ії функції у творчості В.С. Губаренка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кондратьєва Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
480.
Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
481.
Сучасне суспільство: політичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
482.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
483.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
484.
Лисенко О.М. Таблиці з граматики французької мови та вправи до них [Книга] / Лисенко О.М., Зязюн Л.І., Фаль О.С. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 280 с. : табл. – Текст укр., фр. – ISBN 978-966-1516-80-8
485.
Токарчук Б.А. Так кто же упырь? или Who is who [Брошура] : (реакция читателя на книгу О. Бузины "Вурдалак Тарас Шевченко или Поддельный Кобзарь") / Борис Токарчук. – Киев : МП Леся, 2014. – 31, [1] с. – Заглавие обл.: Так кто же упырь?. – ISBN 978-966-8126-89-9
486.
Рева Л.Г. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк. Символ України [Книга] : до 200-ліття від дня народження : зб. наук. статей / Лариса Рева ; [наук. ред. Н.М. Рева]. – Київ : Фенікс, 2014. – 109, [3] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-136-189-7
487.
Бугрим В.В. Тарас Шевченко на Майдані.!. [Брошура] : присвячується героям-майданівцям і 200-літтю від Дня народж. нац. генія і пророка Т.Г. Шевченка : [перша перформенсна поема] / Валентин Бугрим. – Миргород : Миргород, 2014. – 15, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2060-63-8
Поважним читачам б-ки Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, - щиро - Автор: Підпис, 25 червня 2014 р., м. Київ
488.
Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb [Автореферат] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014
489.
Подорожна Т.С. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України [Книга] : монографія / Т.С. Подорожна ; [наук. ред., авт. передм. Н.М. Пархоменко]. – Львів : ПАІС, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7065-25-7
490.
Коробов А.И. Теоретические основы химической технологии [Книга] : учеб. пособие для студ. хим. специальностей вузов / А.И. Коробов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : Харьковский национальний университет им. В.Н. Каразина, 2014. – 255, [1] с. : ил. табл. – Библиогр.: с. 231-244. – ISBN 978-966-285-097-0
491.
Антонова А.Р. Теоретичне та експериментальне дослідження процесів в газо-рідинних сонячних колекторах-регенераторах альтернативних холодильних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Антонова Альфія Раісівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
492.
Морозов Ю.П. Теоретичні основи і методи розрахунку систем добування, акумулювання і використання глибинної теплоти Землі [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.14.08 / Морозов Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2014
493.
Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014
494.
Теория волноводно-щелевых излучающих структур [Книга] : монография / [В.А. Катрич и др. ; науч. ред. Д.Б. Куриляк] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 371-399. – ISBN 978-966-285-029-1
495.
Ерина А.М. Теория статистики [Книга] : практикум / А.М. Ерина, З.О. Пальян. – 6-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 267, [2] с. : табл. – (Серия "Высшее образование XXI века"). – ISBN 978-966-346-443-5
496.
Зайцев Г.Ф. Теорія автоматичного управління [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Бріцький ; за ред. проф. Г.Ф. Зайева. – Київ : Техніка, 2002. – 686, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 669-672. – Бібліогр.: с. 673-676. – ISBN 966-575-044-5
Міністерству траенспорту та зв"язку України. З подякою за підтримку нової наукової діяльності та побажаннями плідних успіхів у подальшому розвитку галузеі. Від авторів. Підписи: Г. Зайцев, А. Брицкий
497.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-287. – ISBN 978-966-680-260-0
498.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
499.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
500.
Букрієнко А.О. Теорія і практика перекладу. Японська мова [Книга] : [підручник] / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-230-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex