Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів [Книга] : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Львів, 28 березня 2012 року / Вид-во Львівської комерційної акад. ; Нац. акад. стат., обліку та аудиту ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі ; Ін-т екон. та фінансів ЛКА ; [відп. за випуск Куцик П.О.]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної акад., 2012. – 195 с. – Бібліогр. в кінці доповіді
452.
Проблеми української політики [Книга] : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [редкол. : Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 416 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-5663-7
453.
Герасимчук З.В. Прогнозування та антициклічне регулювання кон"юнктури ринку молочних продуктів України [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, О.В. Кощій ; [М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т]. – Луцьк, 2010. – 634, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-634. – ISBN 978-966-1532-41-9
454.
Табачник Д.В. Проект "Украина". Полководцы Украины [Книга] : сражения и судьбы / Дмитрий Табачник. – Харьков : Фолио, 2012. – 697, [2] с., [32] л. цв. ил. : ил., карт., портр. – На обл.: Полководцы Украины : сражения и судьбы. Проект "Украина". – ISBN 978-966-03-5903-1
455.
Яневський Д.Б. Проект "Україна", або Крах Симона Петлюри [Книга] / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 314, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-5188-2
456.
Яневський Д.Б. Проект "Україна", або Спроба Павла Скоропадського [Книга] / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] c. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-5270-4
457.
Солдатенко В.Ф. Проект "Україна". 1917-1920 рр. Постаті [Книга] / Валерій Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 510, [2] с., [4] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-03-5793-8
458.
Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
459.
Галян І.М. Психодіагностика [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
460.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
461.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
462.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
463.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
464.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
465.
Свифт Дж. Путешествия Гулливера [Книга] / Джонатан Свифт ; [пер. с англ. ; послесл. и примеч. Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 373 с., [3] c. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5677-1
466.
Табачник Д.В. Размышления [Книга] : публицистика 2006-2009 годов / Дмитрий Табачник. – Харьков : Фолио, 2010. – 309, [5] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-2958-4
467.
Герасимчук З.В. Регіональна політика соціального-орієнтованого розвитку економіки: теорія, методологія, практика [Книга] : [монографія] / Герасимчук З.В., Стрижеус Л.В. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 260 с. : табл. – Додатки: с. 175-245. – Бібліогр.: с.246-257. – ISBN 978-966-1532-69-3
468.
Герасимчук З.В. Регіональна політика транскордонного співробітництва [Книга] : механізм формування та реалізації : монографія / З.В. Герасимчук, О.М. Лютак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-186. – ISBN 978-966-517-673-2
469.
Регіональні логістичні системи [Книга] : теорія і практика : монографія / З. Герасимчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 261, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-261. – ISBN 978-966-1532-58-7
470.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
471.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
472.
Російсько-український словник [Книга] = Русско-украинский словарь : у 4 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. – Київ : Знання. – (Серія "Академічні словники"). – ISBN 978-966-346-973-7 (Т.2)
473.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
474.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
475.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,