Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Світогляд - філософія - релігія [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011-
477.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
478.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
479.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
480.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
481.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
482.
Бомарше Севільський цирульник [Книга] : комедії : пер. з фр. / П"єр Огюстен Карон де Бомарше ; [передм. і прим. В.Г. Матвіїшина] ; Ін-т л-и ім. Т.Г. Шевченка АН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 317, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. - В кн. також: Шалений день, або одруження Фігаро ; Злочинна мати, або другий Тартюф. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-4361-0
483.
Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький - Дорошенко - Мазепа [Книга] / Тарас Чухліб ; НАНУ ; Ін-т історії України ; Науково-дослід. ін-т козацтва. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 327 с., [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-319. – ISBN 978-966-518-563-5
484.
Загребельный М.П. Сергей Параджанов [Книга] / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
485.
Драч І.Ф. Сивим конем [Книга] / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-5709-9
486.
Загородна Д. Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри [Книга] : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / [Дарія Загородна ; ред. М. Скорик]. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – 84, 84 c. : іл. – На обкл. назва: Українці на Сіднейських Олімпійських іграх .- Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny. – ISBN 978-0-646-55736-6
487.
Андерсен Г.Х. Сказки [Книга] / Ганс Христиан Андерсен ; [пер. с датского А. Ганзен ; предисл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 316 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5704-4
488.
Слово і час [Журнал] = Word and time : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
489.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
490.
Дойль А.К. Собака Баскервилей. Рассказы [Книга] / Артур Конан Дойль ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 319 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5838-6
491.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
492.
Сурин А.А. Современные афоризмы и алогизмы (Наблюдая за жизнью) [Книга] / Александр Сурин. – Харьков : Фолио, 2012. – 94, [2] c. – ISBN 978-966-03-5835-5
493.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : международный научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
494.
Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління [Книга] : підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів / О.І. Власова, В.І. Кушерець, Ю.В. Никоненко. – Київ : Знання України, 2012. – 467, [1] с. – ISBN 978-966-316-302-4
495.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
496.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
497.
Августин Аврелій Сповідь [Книга] / Святий Августин ; [пер. В.С. Бойка ; передм. і прим. П.О. Ніколова] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 344, [5] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5070-0
498.
Новікова О.Ф. Сталий розвиток промислового регіону : соціальні аспекти [Книга] : монографія / [О.Ф. Новікова, О.І. Амоша та ін. ; наук. ред. О.Ф. Новікова] ; НАН України ; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2012. – 533, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-02-6341-3
499.
Гессе Г. Степовий вовк [Книга] : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2011. – 282, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5854-6
500.
Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону : теорія, методологія, практика [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 514, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 298-495. – Бібліогр.: с. 496-514. – ISBN 978-966-7667-86-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex