Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
402.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
403.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
404.
Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах [Книга] / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
405.
Малинкович В.Д. Очерки истории европейской культуры Нового времени [Книга] / Владимир Малинкович. – Харьков : Фолио, 2011. – 251, [2] с. – ISBN 978-966-03-5734-1
406.
Очерки международного частного права [Книга] / А.С. Довгерт, А.Б. Бирюков, О.Е. Бурлай, Л.Г. Варшаломидзе, А.В. [и др.] Виноградова; [Довгерт А.С., Бирюков А.Ю., Бурлай О.Е. и др.] ; под ред. А.С. Довгерта. – Харків : Одиссей, 2007. – 815, [1] с. – Авт. указаны на с. 3. – Библиогр.: с. 764-805 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-633-570-0
407.
Загребельный М.П. Павло Загребельный [Книга] / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
408.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
409.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
410.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
411.
Памяти Юрия Богатикова [Електронний ресурсю Звукозапис] : к 80-летию со дня рождения. – [Б. м. : б. и.]. – 1 DVD-R. – Систем. требования : DVD-R 16Xб 4.7 GB 120 min.-Заглавие с контейнера
Юрий Иосифович Богатиков
1932 - 2002
Родился 29 февраля 1932 года в городе Енакиево, Донецкой обл.
412.
Роздобудько І. Пастка для жар-птиці [Книга] : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 157, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
413.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
414.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
415.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
416.
Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань [Книга] : (на прикладі англійської мови) / М.І. Комогорова, Л.С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79-80. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1280-7
417.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1478
418.
Персонажи славянской мифологии (рисованый словарь) [Книга]. – Киев : Корсар, 1993. – 218 с., [5] с., ил. : ил. – ISBN 5-7707-2230-4
419.
Табачник В Д. Петр Столыпин [Книга] / Д. Табачник, В. Воронин. – Харьков : Фолио, 2011. – 118, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5614-6
420.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
421.
Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2005. – 311, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 298-305. – Бібліогр.: с. 306-307. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-04-0
422.
Єшкілєв В.Л. Побачити Алькор [Книга] : роман / Володимир Єшкілєв. – Харків : Фоліо, 2011. – 315, [1] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5603-0
423.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
424.
Когтянц К.А. Покохати відьму [Книга] : роман / Костянтин Когтянц. – Харків : Фоліо, 2011. – 186, [2] с. – ISBN 978-966-03-5722-8
425.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,