Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Історія філософії [Книга] : словник / [В.І. Ярошовець та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця ; [редкол. : В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, А.В. Толстоухов та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – ISBN 978-966-316-303-1
252.
Гілл Дж. Історія Християнства [Книга] / Джонатан Гілл ; [пер. з англ. Катерина Новикова]. – Київ : Темпора, 2010. – 560 с., іл. : іл. – Бібліогр. : с. 539-545. – ISBN 978-617-569-013-0
253.
Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Книга] : повісті, п"єса / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2012. – 603, [5] с. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5456-2
254.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
255.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
256.
Вольтер Франсуа Марі Аруе де Кандід [Книга] : філософські повісті : пер. з фр. / Вольтер ; передм. та прим. Я.І. Кравця. – Харків : Фоліо, 2011. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – Бібліогр. в прим.: с. 373-410 та в підрядк. прим. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-4961-2
257.
Канонічне право [Книга] : підручник / В.І. Лубський [та ін.] ; за ред. Лубського В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 572 с. – Бібліогр.: с. 566-571 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-081-1
258.
Карпатика [Журнал] / Ужгородський нац. ун. ; Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла
259.
Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры [Книга] / В. Авдеенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 120, [2] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5208-7
260.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
261.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.5). – ISSN 0201-6354
262.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
263.
Чухліб Т. Козаки та Яничари [Книга] : Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 рр. / Тарас Чухліб. – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 410-432. – ISBN 978-966-518-533-8
264.
Козловський А.В. Комп"ютерна техніка та інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / А.В Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид. стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 462-463. – ISBN 978-617-07-0019-3
265.
Некрасов Н. Кому на Руси жить хорошо [Книга] : поэмы, стихотворения / Николай Некрасов ; [послесл. и прим. Л.А. Скубачевской]. – Харьков : Фолио, 2012. – 380 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5693-14
266.
Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія методологія, практика [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 243 с., [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 182-243. – Бібліогр.: с. 172-181. – ISBN 978-966-517-632-9
267.
Мироненко О.М. Конституційний суд України: історія і сучасність, доктрина і практика [Книга] / О.М. Мироненко ; [відп. ред. В.Ф. Сіренко] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : [Київська правда], 2011. – 912 с. – ISBN 978-966-7270-64-2
268.
Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Книга] / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4
"В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и новые стратегические подходы к управлению государствами. Детально исследуются различные виды инструментария по изменению ментальности.
Издание будет полезно для преподавателей и студентов журналистских специальностей, политологов, социологов."
Научно-популярное издание.

269.
Генри О. Короли и капуста. Рассказы [Книга] / О. Генри ; [пер. с англ. ; послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 541 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5827-0
270.
Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика [Книга] : посібник / [Саприкіна М.А. та ін. ; за ред. Редькіна О.С.]. – Київ : Фабований лист, 2011. – 470, [8] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу
271.
Мальська П М. Корпоративне управління [Книга] : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348, [4] с. – Додатки: с. 282-348. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-346-821-1
272.
Корпоративні структури в національній інноваційній системі України [Книга] / Л.І. Федулова, В.Л. Осецький, Ю.В. Гончаров, О.Ю. Рудченко, Ю.М. [та ін.] Бажал; [Федулова Л.І. та ін.] ; за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування, НАН України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2007. – 810, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 783-810. – ISBN 978-966-479-001-4
273.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
274.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
275.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex