Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
127.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
128.
Шевченко Г Т. Гайдамаки [Книга] / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
129.
Галіція [Журнал] = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
130.
Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель [Книга] / Франсуа Рабле ; [пер. зі старофр. та прим. А. Перепаді] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 633, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-5287-2
131.
Помогайбо В.М. Генетика людини [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов. – Київ : Академія, 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-278. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-363-8
132.
Наймарк Норман Геноциди Сталіна [Книга] = Stalin"s genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 134 с., [2] с. – ISBN 978-966-518-565-9
133.
Кобернік С.Г. Географія [Книга] : довідник для абітурієнтів та школярів : повний курс підготовки до вступу у вищі навч. закл. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Київ : Літера ЛТД, 2005. – 480 с. : табл., карти. – ISBN 966-7543-60-9
134.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАН Украины, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАН Украины. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
135.
Георусистика. Вызовы XXI века [Книга] : [сборник науч. ст.] / [Виноградов В.А. и др. ; под ред. А.Н. Рудякова]. – Симферополь : Антиква, 2011. – 155, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-562-003-8
136.
Гістологічна термінологія [Книга] = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
137.
Єрмоленко В.А. Глобалізація і безпека розвитку [Книга] : навчальний посібник / В.А. Єрмоленко. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 326-335. – ISBN 978-966-2256-75-8
138.
Пикуль В. Господа, прошу к барьеру [Книга] : исторические миниатюры / В. Пикуль. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 635 с., [2] с. – ISBN 5-04-000924-0
139.
Євченко В.В. Готська мова [Книга] : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
140.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
141.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громад. орг. "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
142.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
143.
Ильф И.А. Двенадцать стульев [Книга] / И. Ильф, Е. Петров ; [послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 331с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5816-4
144.
Боккаччо Дж. Декамерон [Книга] / Джованні Боккаччо ; [пер. з італ. М. Лукаша ; передм. Ніколи Франко Баллоні ; прим. О. Кругликової] ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2011. – 670, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - Передм. парал. укр., італ. – (Бібліотека світової літератури ; Бібліотека італійської літератури). – ISBN 978-966-03-5707-5
145.
Гринько С.Д. Деліктні зобов"язання римського приватного права: поняття, система, рецепція [Книга] : монографія / С.Д. Гринько ; [за наук. ред. Є.О. Харитонова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельницький ун-т управління та права. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2012. – 724 с. – ISBN 978-966-8823-64-0
146.
Розанвалон П. Демократична легітимність [Книга] = La legitimite democratique : безсторонність, рефлексивність, наближеність = impartialite, refltxivite, proximite / П"єр Розанвалон ; пер. з фр. Євгена Марічева ; [наук. ред. В.Й. Омельянчик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 285, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-515-4
147.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (38). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
148.
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Книга] : навчальний посібник / [В.М. Бесчастний та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2012. – 652, [4] с. – Бібліогр.: с .641-652. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-549-4
149.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
150.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,