Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
377.
Нормативно-правове регулювання надрокористування [Книга] = Normative legal regulation of subsurface management : монографія / [Г. Рудько та ін.]. – Київ : Гіперіон, 2012. – 256 с., іл. : іл. – Парал. назва на англ. мові. – Бібліогр.: с. 248-253. – ISBN 978-966-97172-6-9
378.
Віднянський С.В. Об"єднана Європа : від мрії до реальності [Книга] : історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-518-566-6
379.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
380.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
381.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
382.
Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону [Книга] : монографія / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с. : іл., табл. – Додатки: с. 156-201. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-1532-65-5
383.
Куцик П.О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі [Книга] : монографія / Куцик П.О., Вірт М.Я. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-617-602-027-1
384.
Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова [Книга] : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
385.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
386.
Чайка В.М. Основи дидактики [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-012-7
Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
387.
Бочан І.О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід [Книга] : навч. посіб. / І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. – 210, [6] с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-07-0029-2
388.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 430, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 427-430. – ISBN 978-966-364-581-0
389.
Основи культурології [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / [Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф. та ін.] ; за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту присвяч. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-399. – ISBN 978-611-01-0259-9
390.
Колесников О.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. : іл., табл. – Додатки: с. 104-141. – ISBN 978-611-01-0164-6
391.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
392.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
393.
Ван Хорн Джеймс Основы финансового менеджмента [Книга] = Fundamentals of financial management / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахнович ; [пер. с англ. О.Л. Пелявского]. – 12-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2006. – 1225, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1197-1225. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-8459-1074-9
394.
Павленко С.О. Оточення гетьмана Мазепи : соратники та прибічники [Книга] / Сергій Павленко. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 601, [3] с. – Додатки: с. 458-549. – Бібліогр.: с. 342-457. – ISBN 978-966-518-524-6
395.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
396.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
397.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
398.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
399.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
400.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex